Langdurige werkloosheid neemt af in 2016

Langdurige werklozen zijn werklozen die langer dan twaalf maanden geen betaald werk uitvoeren. Langdurige werkloosheid is een probleem omdat het steeds moeilijker wordt voor werklozen om aan een baan te komen naarmate ze langer zonder werk zitten. Er ontstaat dan namelijk een zogenoemd ‘gat’ op het cv. Bedrijven gaan tijdens sollicitatiegesprekken vaak vragen stellen over de reden waarom een werkzoekende zo lang geen betaald werk heeft uitgevoerd. Dat zijn voor veel sollicitanten lastige vragen. Het is voor de Nederlandse arbeidsmarkt gunstig als het aantal langdurige werklozen afneemt. Mensen komen dan sneller aan een baan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 12 mei 2016 bekend dat het aantal langdurige werklozen in Nederland aan het afnemen is.

Minder langdurige werklozen
Volgens de cijfers van het CBS had Nederland in het eerste kwartaal van 2016 nog 232.000 langdurige werklozen. Dit aantal ligt 57.000 lager dan het aantal langdurige werklozen dat in het eerste kwartaal van 2015 stond geregistreerd. Het aantal langdurige werklozen neemt vooral af in de leeftijd tussen 25 jaar en 45 jaar. Werklozen die ouder zijn dan 45 jaar komen minder snel aan het werk. In deze leeftijdscategorie neemt de langdurige werkloosheid ook minder snel af. Gemiddeld zijn ongeveer vier van de tien werklozen langer dan een jaar op zoek naar een baan.

Totale aantal werklozen in eerste kwartaal van 2016
Ook het totale aantal werklozen neemt af in Nederland. In het eerste kwartaal van 2016 is het aantal werklozen in Nederland afgenomen met 60.000 ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het totale aantal werklozen in het eerste kwartaal van 2016 kwam uit op 604.000. Het blijkt dat de daling in de werkloosheid bijna volledig is toe te schrijven aan de afname van de langdurige werklozen op de arbeidsmarkt.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat beter met de economie en dat effect is ook merkbaar op de arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures en de behoefte aan ervaren krachten neemt toe. Vooral in de techniek dreigt er krapte te ontstaan. Bouwpersoneel is nauwelijks beschikbaar op de arbeidsmarkt en ook het aantal ervaren samenstellers en lassers neemt af. Aan ervaren verspaners is al geruime tijd een gebrek evenals onderhoudsmonteurs. Niet alleen reguliere bedrijven hebben hier last van.

Ook technische uitzendbureaus merken dat ze steeds moeilijker geschikte kandidaten kunnen vinden voor hun opdrachtgevers. De arbeidsmarkt wordt in ieder geval gezonder. De kans is groot dat werknemers ook wat meer kunnen gaan verdienen en bedrijven meer kunnen vragen voor hun producten. De positieve lijn is weer in werking gezet in de Nederlandse economie.