Landelijke Opschoondag tegen zwerfafval op zaterdag 25 maart 2017 een groot succes

Op zaterdag 25 maart 2017 werd vanuit het Wereld Natuurfonds doormiddel van de actie Earth Hour een oproep gedaan aan de wereld om gedurende één uur de verlichting uit te zetten. Hiermee wil het WNF aandacht vragen voor de aarde en kunnen mensen door het doven van de verlichting hun bezorgdheid over de aarde delen. Deze actie was volgens het WNF een groot succes. Nu is Earth Hour een wereldwijde actie, een milieubewuste actie kan echter ook veel kleinschaliger. Denk hierbij aan de Landelijke Opschoondag. Deze werd gehouden op dezelfde zaterdag.

Deelnemers Landelijke Opschoondag
Aan de Landelijke Opschoondag die in Nederland werd gehouden nam een recordaantal van 113.000 Nederlanders deel. Het was inmiddels al de vijftiende editie van de Landelijke Opschoondag. Deze dag wordt gebruikt om zwerfafval op te ruimen. In verschillende regio’s in Nederland nam men deel aan de Landelijke Opschoondag. Verspreid over Nederland werden bijna 2.500 buurtacties uitgevoerd. Tijdens deze opruimacties namen jong en oud deel en hebben ze gezamenlijk straten, pleinen en buurten weer schoon gemaakt door het zwerfvuil op te ruimen. Leerlingen werden eerder deze week al bewust van de rommel op de straten. Veel scholen hadden namelijk deze weken ook schoonmaakacties uitgevoerd.

Één buurt, één missie
Dit jaar kreeg de Landelijke Opschoondag het thema ‘één buurt, één missie’. Het officiële startschot voor de actie werd zaterdagochtend gegeven in Amsterdam-Zuidoost. Men heeft met dit thema duidelijk willen maken dat naast particulieren ook ondernemers en overheden te betrokken moeten zijn bij het opruimen van zwerfafval. De woordvoerder van de acties is van mening dat het steeds beter lukt om iedereen te betrekken bij het beperken van zwerfafval. Het aantal deelnemers aan de Landelijke Opschoondag neemt nog steeds toe. Tijdens de vorige editie staken circa 100.000 mensen de handen uit de mouwen voor deze actie en in 2017 is dit aantal gegroeid naar 113.000. Op de Landelijke Opschoondag wordt duidelijk dat veel Nederlanders zich willen inzetten voor een schoon Nederland.

Is afval nog wel afval?
De website Technischwerken.nl plaatst al lang niet meer alleen techniek gerelateerde artikelen. Duurzaamheid is een aparte categorie geworden op de website. Dat het beperken en opruimen van afval daarvan een onderdeel is mag duidelijk zijn. De vraag is echter of men wel van afval kan spreken. Veel afval vormt namelijk weer een grondstof voor nieuwe producten. Men moet afval steeds meer gaan beschouwen als een verzameling van grondstoffen waaruit men nieuwe producten en verpakkingen kan maken. De afvalbergen moeten omlaag en hergebruik moet worden bevorderd. Veel plastic, papier, glas en blik wordt al gescheiden ingezameld. Dat is een goed begin. Verschillende bedrijven maken trots reclame voor producten die van gerecycled afval zijn gemaakt. Het hergebruiken en recyclen van afval is al lang niet meer iets voor hippies het is ook iets waar ondernemers veel geld mee kunnen besparen en waarmee ze hun bedrijf kunnen promoten.