Lage olieprijs zorgt er voor dat Saudi-Arabië projecten schrapt in 2017

OPEC-lid Saudi-Arabië is een groot olieproducerend land in de wereld. Binnen de OPEC is dit land de grootste olieproducent. Ongeveer negentig procent van de inkomsten van Saudi-Arabië komen uit de oliebranche. Daardoor is het land ook sterk afhankelijk van de olieprijs.

Als de olieprijs hoog is zal het land veel verdienen maar als de olieprijs laag is vallen de inkomsten ook tegen. Dat laatste is nu juist het geval. Saudi-Arabië moet nu haar begroting heroverwegen als de olieprijs laag blijft. Dit houdt in dat het land verschillende projecten moet stopzetten omdat de overheidsfinanciën onder grote druk. De lage olieprijzen zorgen er voor dat in totaal voor miljarden aan onafgemaakte projecten nu worden gestopt. Dit bericht is door ingewijden van Saudische regering aan persbureau Reuters gemeld.

Projecten schrappen
De overheid heeft verschillende overheidsinstellingen en ministeries verzocht om te onderzoeken waar bezuinigd kan worden op projecten. Daarbij zou de focus liggen op de projecten waarvan ongeveer vijfentwintig procent niet is afgerond. De projecten worden beoordeeld op haalbaarheid en daarnaast wordt gekeken of de projecten bijdragen aan het doel van de Saudi’s om de economie breder te maken dan enkel de oliesector. Daarnaast wordt ook gekeken naar de samenwerking met private partijen.

Duurzame energie en kernenergie
Saudi-Arabië gaat de komende tijd meer de focus leggen op duurzame energie.  Zo wil Saudi-Arabië de komende tien jaar dertig projecten voor wind- en zonne-energie aanleggen. Dit bericht bracht de Saudische energieminister maandag 18 april 2017 naar buiten. Deze energieprojecten blijven gehandhaafd. In totaal maken de projecten voor duurzame energie deel uit van een investeringsprogramma van 50 miljard dollar. Saudi-Arabië wil in 2023 een tiende van het energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen vandaan halen. Verder is het land ook bezig met het ontwikkelen van kernenergie. Daarvoor wil het land kerncentrales bouwen.