Lage olieprijs zorgt er voor dat men nadenkt over duurzame energie?

Maandagavond 19 januari was er een debatavond van Haagsch College. Hierbij kwam onder andere Jan Peter Balkenende aan het woord. In zijn betoog gaf hij aan dat de huidige lage olieprijs er voor zorgt dat men gaat nadenken over andere energiebronnen dan fossiele brandstoffen. Volgens hem zorgen de lage olieprijzen er ook voor dat men energiezuinige methoden gaat overwegen. Balkenende is een oud-premier van Nederland en is op dit moment partner bij accountantsorganisatie EY. Volgens hem zijn er duidelijk ontwikkelingen zichtbaar in het bedrijfsleven die gericht zijn op duurzaamheid.

Balkenende benoemde twee kanten van de lage olieprijs. Dit kan namelijk ook een risico zijn voor duurzaamheid omdat olie minder duur is zal men bijvoorbeeld niet snel overgaan tot investeringen in duurzame energie. Aan de andere kant kan de lage olieprijs een stimulans zijn. Hierbij verwees Balkenende naar de oliecrisis in de jaren zeventig . In die crisis ging men ook nadenken over andere energiebronnen en energiezuinige methoden aldus Balkende.

Reactie van Technisch Werken
Natuurlijk willen veel mensen in de maatschappij dat bedrijven duurzaam ondernemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bedrijven reclame maken voor hun duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Echter, duurzaamheid is niet altijd de goedkoopste oplossing. Voor veel bedrijven ontstaat er een spanningsveld tussen wat de maatschappij wenst en wat voor een bedrijf het meest rendabel is.

Als olie goedkoop is zal men de afweging gaan maken of al die investeringen in duurzame energie wel noodzakelijk zijn en of het niet veel meer rendement oplevert om olie als grondstof of brandstof te gaan gebruiken. Het betoog van Balkenende is op zich nobel maar het is nog maar de vraag of het in de praktijk ook zo werkt. De jaren 70 van vorige eeuw zijn al ruim 40 jaar gelden en de tijd is veranderd. De techniek is ook verandert en zal ook de komende tijd veranderen. Duurzame innovatieve oplossingen moeten vooral winstgevend en kostenbesparend zijn. Als dit het geval is zullen veel bedrijven duurzamer worden.