Kwart zzp’ers heeft geen pensioenregeling in 2017

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ongeveer vijfentwintig procent van de zzp’ers geen regeling getroffen voor het pensioen. Vrouwen onder de groep zzp’ers maken zelfs nog minder gebruik van pensioenregelingen. Gemiddeld heeft slechts 1 op de 3 in deze groep een pensioenregeling. Door geldgebrek kiezen deze zzp’ers er voor om nog geen pensioen op te bouwen. Daarnaast geeft een kwart van de groep die geen pensioen opbouwt aan dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen.

Twintig procent van zzp’ers die geen pensioen opbouwen vinden de pensioenleeftijd te ver weg om zich er nu druk om te maken. Verder heeft een hele kleine minderheid een partner die voldoende geld verdient om het pensioen voor twee personen af te dekken. Zzp’ers die wel pensioen opbouwen doen dat op verschillende manieren. Ongeveer 37 procent van hen doet dit door te sparen. Daarnaast inverteert 33 procent van hen in een eigen woning. Ongeveer 27 procent is aangesloten bij een pensioenfonds.