Kwaliteit Chinese scheepsbouw valt tegen

Verschillende Nederlandse scheepsbouwers en rederijen zijn teleurgesteld over de kwaliteit die Chinese scheepsbouwers leveren. China heeft verhoudingsgewijs lage bouwprijzen voor schepen. Bedrijven moeten dan echter wel vaak grotere series bestellen of kiezen uit een aantal standaard modellen die ze gebouwd willen hebben.

Hoewel de bouwprijzen van de Chinese schepen vrij laag zijn wordt er minder efficiënt gewerkt als bij Europese scheepsbouwers. Hierdoor neemt de kans op fouten toe. Met name goedkope scheepsbouwers hebben met deze problemen te kampen. Deze scheepswerven kunnen het vaak niet bolwerken en gaan regelmatig failliet. Dit is ook voor de klanten van deze scheepsbouwers erg ongunstig.

Wanneer klanten de schepen in Nederland hebben blijken er regelmatig fouten aanwezig te zijn die door het eigen bedrijf of door andere bedrijven hersteld moeten worden. Dit kost alsnog veel geld waardoor de Chinese schepen weer behoorlijk kostbaarder worden dan van te voren werd begroot. Daarnaast zorgt het herstellen van fouten ook voor vertraging. Schepen die hersteld moeten worden kunnen nog niet worden gebruikt. Bij vertraging gaan daarnaast rentekosten gepaard en het vereist de nodige organisatie om alles weer binnen een vastgestelde tijdspanne weer klaar te krijgen.

Vanwege de keuze uit standaard modellen bij Chinese scheepsbouwers is er weinig ruimte voor vernieuwing en maatwerk voor de klant. Wanneer bedrijven al nieuwe systemen op schepen willen laten bouwen is het onduidelijk of Chinezen deze kennis geheim houden of gaan gebruiken voor andere schepen.

Chinese scheepsbouwers die wel kwaliteit leveren hebben vaak veel hogere prijzen waardoor het minder interessant is om met deze bouwers “in zee” te gaan. De gebrekkige kwaliteit van Chinese schepen kan er voor zorgen dat bedrijven er voor kiezen om hun schepen in Nederland te laten bouwen omdat ze dan een veel grotere zekerheid hebben dat bedrijven aan de kwaliteitseisen van Europa voldoen.

Deze ontwikkeling zorgt er uiteindelijk voor dat ook ijzerwerkers, scheepsbouwers, cascobouwers en scheepslassers meer kans op werk krijgen in Nederland. Daarnaast zorgt de toename van opdrachten er voor dat werkgevers in de scheepsbouw meer opdrachten binnen krijgen en daardoor ook meer continuïteit hebben.