Kwalitatieve mismatch oorzaak van krapte op de arbeidsmarkt in 2023

In Nederland is al geruime tijd sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er meer vraag is naar personeel ten opzichte van het aanbod. In de Arbeidsmarktprognose van het UWV over de periode 2023 en 2024 wordt aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland met name wordt veroorzaakt door een zogenaamde kwalitatieve mismatch. De kwaliteit van de werkzoekende die op dit moment op de arbeidsmarkt actief zijn sluit niet aan bij hetgeen de bedrijven vragen in hun vacatures. Daarnaast zijn ook de comptenties en de voorkeuren van de werknemers zelf dikwijls niet passend ten opzichte van wat bedrijven vragen. Kortom wat de werkzoekenden graag willen vinden is er niet en waar bedrijven naar op zoek zijn is ook niet beschikbaar. Hoe langer mensen werkloos zijn of geen opleiding volgen hoe meer kun kennis verouderd.

Dat betekent dat de profielen van werkzoekenden steeds minder aansluiting bieden op de arbeidsmarkt. Verder is niet alleen de inhoud van het werk aan het veranderen. Ook de manier waarop een werkweek wordt ingedeeld is anders. Mensen die een baan zoeken hoeven vaak niet meer fulltime te werken en vinden een balans met hun privéleven dikwijls belangrijker. Een vaste baan is voor veel werkzoekenden niet een voorwaarde. Tijdelijk werk of projectmatig werk vinden veel werkzoekenden ook interessant. Daarnaast is het vanwege de enorme hoeveelheid aan verschillende functies voor veel personeelsleden ook moeilijk om te kiezen voor een bepaald beroep of functie. De hoeveelheid keuzemogelijkheden zorgt er voor dat mensen het ook lastig vinden om bijvoorbeeld te kiezen voor een bepaald omscholingstraject of bijscholingstraject. Loopbaanvraagstukken nemen in de oriëntatie op de arbeidsmarkt een steeds grotere plek in.