KVK startersdag op zaterdag 3 november 2018

Starters zijn vanuit het oogpunt van de Kamer van Koophandel startende ondernemers. Een starter kan een zogenaamde startup zijn als de ondernemer zich richt op een nieuwe markt die voorziet in een specifieke behoefte. De meeste startende ondernemers zijn echter geen startups maar startende bedrijven die in een bestaand marktsegment actief worden tussen verschillende concurrenten die dezelfde of vergelijkbare producten of diensten aanbieden.

Wetten en regels
Als je van plan bent om een onderneming te starten dan komt er veel op je af. Er zijn verschillende wetten en regels maar soms ook speciale subsidiemogelijkheden. Al deze aspecten zorgen er voor dat er onduidelijkheden of vragen kunnen ontstaan bij toekomstige ondernemers. Om een deel van deze vragen alvast te beantwoorden wordt door de KVK een zogenaamde startersdag georganiseerd. Op zaterdag 3 november 2018 wordt er een startersdag gehouden door het KVK in een aantal steden: Eindhoven, Groningen of Utrecht. Daarnaast kunnen starters het programma van de startersdag ook online volgen via de website van de KVK.

Veel nieuwe bedrijven
In de eerste drie kwartalen van 2018 heeft de KVK 12 procent meer starters geregistreerd ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Daaruit blijkt dat het starten van ondernemingen voor veel meer mensen interessant blijkt te worden. Vanaf 2013 zijn er in Nederland niet zoveel startende ondernemingen ontstaan in de eerste negen maanden van een jaar. Nu was 2013 ook een echt crisisjaar en is vanaf dat jaar de economie in Nederland weer gaan herstellen. Het herstel blijkt in ieder geval door te zetten en steeds meer mensen hebben het vertrouwen om een eigen onderneming op te starten. Toch is ook in de eerste negen maanden sprake geweest van het beeindigen van ondernemingen. Er zijn ongeveer tien procent meer ondernemingen gestopt in deze periode ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar.

Stoppen

De reden waarom ondernemers besluiten om te stoppen met hun zaak heeft diverse oorzaken. Sommige ondernemingen komen er achter dat hun bedrijf niet voldoende winst oplevert. Er moet actief naar klanten worden gezocht en klanten komen vaak niet automatisch bij de onderneming. Ook via internet moet er vaak druk en actief gezocht worden naar klanten en dat kost tijd en vaak ook geld. De KVK organiseert op 3 november de KVK Startersdag om toekomstige ondernemers te steunen. Tijdens deze dag krijgen (potentiële) starters informatie en inspiratie waarmee ze hun bedrijf tot een succes zouden kunnen maken.