Knelpunten in personeelstekort installatietechniek vanaf 2017

Er heerst een personeelstekort in de installatietechniek. Dat merken installatiebureaus maar ook uitzendbureaus die uitzendkrachten bemiddelen in de installatietechniek. Voorzitter Doelke Terpstra van UNETO-VNI geeft aan dat er verschillende knelpunten zijn die er voor zorgen dat het tekort aan ervaren installatiemonteurs niet snel wordt opgelost.

Hoe groot is het personeelstekort in de installatietechniek? 

Het tekort aan gekwalificeerde installatiemonteurs is overal merkbaar in de installatiebranche. Van uitvoereden functies tot middenkaderfuncties en leidinggevende functies een tekort aan goed geschoold technisch personeel zit volgens de voorman van UNETO-VNI over de hele keten verspreid. Er zijn tekorten aan installatiespecialisten op vmbo tot WO niveau en van overheidsinstanties tot het bedrijfsleven. Er is wel wat verbetering zichtbaar maar de tekorten zijn nog steeds groot. De komende vier jaar verwacht de installatiebranche een tekort te hebben aan 15.000 vakmensen.

Knelpunten voor installatietechniek

Een belangrijk knelpunt voor de installatietechniek is het tekort aan instromende vakkrachten. Op opleidingsinstituten moet men meer studenten toelaten om technische opleidingen te volgen. Technische Universiteiten moeten volgens de heer Terpstra niet de deuren op slot doen als te veel studenten zich melden. Er moet naar oplossingen gezocht worden om meer mensen technische opleidingen te laten volgen.

In het beroepsonderwijs worden volgens Terpstra zelfs technische opleidingen gesloten. Dit zou gebeuren omdat voor technische opleidingen op mbo-niveau te weinig animo is. Doekle Terpstra kan dit nauwelijks geloven. Volgens hem moeten de politiek, het onderwijs en het bedrijfsleven meer met elkaar samenwerken op het tekort aan vakspecialisten op te lossen. Ze moeten zich inzetten om een landelijk dekkend aanbod aan opleidingen mogelijk te maken. De voorzitter spreekt namens de brancheorganisatie UNETO-VNI. De baangarantie in de sector installatietechniek is bijna 100 procent volgens de organisatie.  Daarom moet zeker een volgend kabinet er alles aan doen om meer leerlingen en studenten te enthousiasmeren voor het vak van installatietechniek.

Vergrijzing

In de installatietechniek is bovendien sprake van vergrijzing.  Dit houdt in dat veel installatiemonteurs 50 jaar of ouder zijn. Een aantal van deze monteurs zal vanwege hun leeftijd van de arbeidsmarkt verdwijnen maar er zijn nauwelijks jonge installatiemonteurs die hun positie kunnen overnemen. Vooral dikwandige installatiemonteurs zijn schaars. Het dikwandige installatiewerk is een vakmanschap dat langzamerhand aan het vergrijzen is. Hier is nog geen oplossing voor.  Ook de nieuwe technologie met betrekking tot duurzaamheid vereist jonge aanwas in de installatietechniek.

Installatietechniek en uitzendbranche

Uitzendbureaus in de installatietechniek proberen ook hun bijdrage te leveren aan de oplossing van het personeelstekort in de installatiebranche. Doormiddel vsn opleidingen en BBL trajecten proberen uitzendbureaus (jonge) installatiemonteurs te ontwikkelen tot vakkrachten en vakvolwaardige installateurs. Dat kost tijd en dat is er de komende jaren nauwelijks. Veel jonge monteurs in de installatietechniek worden dan ook in het spreekwoordelijke ‘diepe’ gegooid en krijgen als uitzendkracht te maken met technische aspecten die ze op de opleiding nauwelijks hebben gehad.

Met de juiste begeleiding van ervaren installatiemonteurs kunnen ook deze jonge installatie-uitzendkrachten zich ontwikkelen tot vakkrachten waar de installatietechniek nog jaren baat bij heeft. De kern zit dan wel in de begeleiding.  Een goede begeleiding zorgt voor succesvolle installatiemonteurs. Deze begeleiding dient zowel door het uitzendbureau als door de inlener te worden gedaan. Het technisch uitzendbureau dien de juiste monteur te werven en te selecteren voor een bepaald project en de inlener (installatiebureau) moet de monteurs van de juiste instructies voorzien. Teleurstelling dient te worden voorkomen door het verstrekken van de juiste informatie.