Klimaattafel komt met eindvoorstel op 26 juni 2018

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een tijd geleden Samsom aangewezen als onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord. De politicus heeft verschillende partijen ingeschakeld om mee te denken over de energietransitie en het beperken van de CO2 uitstoot. De voorstellen zijn voor een groot deel al in kaart en nu is het wachten op een eindvoorstel. Daarvoor wordt op 26 juni de klimaattafel voor de laatste keer bijeen geroepen. De klimaattafel is een groep partijen die samen met Samsom nadenkt over de toekomst van Nederland op het gebied van klimaat. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Klimaattafel
De klimaattafel bestaat uit verschillende organisaties. Aan de klimaattafel doen onder andere overheden mee maar ook milieuorganisaties en woningcorporaties. Verder doen er ook organisaties van huiseigenaren mee en energiebedrijven. De energietransitie is voor een deel afhankelijk van de bouwsector daarom zitten aan de klimaattafel ook bouwbedrijven en installatiebedrijven. Verder zijn ook vakbonden en banken vertegenwoordigd aan de klimaattafel. De voorstellen van de klimaattafel zullen uiteindelijk aan de Tweede Kamer worden overhandigd. Het is aan de Tweede Kamer of de voorstellen van de klimaattafel van Samson worden uitgevoerd. Ook voor het behalen van de andere onderdelen uit het Klimaatakkoord is de Tweede Kamer in de toekomst aan zet. De klimaattafel is daarbij alleen een adviserend orgaan.