Klimaatrapport van IPCC: gebruik van fossiele brandstoffen tot 2030 halveren

Fossiele brandstoffen worden nog veel gebruikt in de wereld. Als men echter de toekomst van de wereld wil veilig stellen zou men er goed aan doen om deze brandstoffen de komende tijd drastisch te verminderen. Er is volgens het nieuwe klimaatrapport van VN-klimaatpanel IPCC haast bij geboden om zoveel mogelijk het gebruik van aardolie, aardgas en steenkool te beperken. Uiteraard is het gebruik van bruinkool al helemaal verkeerd. De komende tijd wordt door de uitstoot van broeikasgassen verwacht dat er zeer veel problemen zullen ontstaan. De broeikasgassen zorgen er namelijk voor dat de aarde verder opwarmt.

Evolutietheorie klopt niet het leven past zich niet aan

Dit opwarmen van de aarde zou voor een wereldwijde temperatuurverhoging van 1,5 graden zorgen. Dat de wereld en de natuur hier niet tegen opgewassen is maakt opnieuw duidelijk dat de evolutietheorie een hypothese is die in de praktijk compleet onderuit gehaald wordt. Zelfs met een beperkte opwarming van de aarde weten levensvormen zich niet aan te passen en dreigt opnieuw uitsterving van planten en dieren. Conclusie is dat men zorgvuldiger moet omgaan met de schepping die van God is gegeven. Dergelijke conclusies staan natuurlijk niet in het rapport van de organisatie IPCC maar zijn wel een logisch gevolg van de ontwikkelingen. De mens draagt zorgt voor haar eigen daden en de effecten daarvan. Daarom moet de mensheid nu ook stappen ondernemen om datgene wat haar is toevertrouwd zorgvuldig te behandelen.

Verduurzaming is noodzakelijk

Verduurzaming is noodzakelijk. Of men nu gelooft in een snelle of trage opwarming van de aarde, feit blijft dat het handelen van de mens een sterk effect heeft op de natuur en atmosfeer. Door meer zorgt te dragen voor het aanwenden van duurzame energiebronnen, die ook door God zijn gegeven, kunnen mensen langer in harmonie met de aarde leven. Kortom zonlicht, aardwarmte, windkracht en de kracht van stromend water moeten meer worden aangewend om het leven op aarde in stand te houden. Een groot deel van de moderne energievoorziening is daarom ook op deze natuurlijke energieleveranciers gericht.