Kleine daling inflatie in februari 2022 in Nederland

De inflatie in Nederland is in februari iets gedaald ten opzichte van de maand januari. Dit bericht werd woensdag 2 maart 2022 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau heeft voor de berekening van het inflatiepercentage gebruik gemaakt van de Europese geharmoniseerde methode. Op basis van deze rekenmethode is de prijsstijging in februari 2022 uitgekomen op 7,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. In de maand januari 2022 was het inflatiepercentage nog 7,6 procent hoger ten opzichte van dezelfde maand in 2021.

Verschillende rekenmethodes

Er is een klein verschil tussen de methodes die landen gebruiken om het inflatiepercentage te berekenen. Bij de berekening kunnen bepaalde aspecten zwaarder worden gewogen dan andere aspecten op het gebied van prijsstijgingen. Dat zorgt er voor dat inflatiepercentages kunnen verschillen hoewel men wel dezelfde input gebruikt voor de berekening. Voor een goed vergelijk tussen de inflatiecijfers is de Europees geharmoniseerde methode (HICP) ontwikkelt.

Inflatie afgenomen

De inflatie is weliswaar iets afgenomen in februari maar toch ligt het percentage behoorlijk hoog. Zeker als je het inflatiepercentage vergelijkt met het huidige rentepercentage dat men betaald op een hypotheek of ontvangt op een spaarrekening. De inflatie loopt echter vooral op doordat de prijzen van energie zijn gestegen. Daarnaast zijn ook de prijzen voor voedingsmiddelen omhoog gegaan. Voor dezelfde producten betaal je nu meer geld.

Verwachtingen over inflatie

Dat is in feite afwaardering van geld en zorgt voor een oplopende inflatie. De komende tijd zullen de prijzen alleen maar verder omhoog gaan is der verwachting. Dat komt door het conflict in Oekraïne. Door dit conflict zullen energieprijzen omhoog gaan. De prijs van aardolie en aardgas is bijvoorbeeld al verder gestegen. Verduurzamen van woningen en bedrijven op het gebied van energievoorziening wordt daardoor echter nog noodzakelijker en bovendien ook sneller terugverdiend.