Klein deel onvrijwillige zzp’ers is ontevreden over werk in 2017

Zelfstandigen zonder personeel worden ook wel zzp’ers genoemd. Deze afkorting is zo bekend geworden dat men het vaker over zzp’ers heeft dan over zelfstandigen zonder personeel. De meeste zzp’ers kiezen uit vrije wil om als zelfstandige aan de slag te gaan. Er zijn echter ook zzp’ers die noodgedwongen of vanuit negatieve overwegingen voor zichzelf zijn begonnen. Men zou kunnen denken dat de zzp’ers in deze groep negatief zou zijn over de werkzaamheden en projecten die ze uitvoeren toch is dit in de praktijk niet het geval. Van de zogenaamde onvrijwillige zzp’ers geeft slechts 13 procent aan dat ze ontevreden zijn over hun werkzaamheden.

Zelfstandigen Enquête Arbeid
Bij zelfstandigen zonder personeel die op basis van positieve redenen gekozen hebben om als zelfstandige aan de slag te gaan is slechts 6 procent ontevreden over hun werk. Dit kwam donderdag 2 november 2017 naar voren uit een nieuwe analyse van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze bureaus hebben de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) uitgevoerd onder zzp’ers in Nederland. Als men de resultaten vergelijkt met de werknemers die in loondienst aan de slag zijn in Nederland dan zijn de vrijwillige zzp’ers gemiddeld iets meer tevreden over hun werk. Gemiddeld is namelijk 8 procent van de Nederlandse werknemers ontevreden over hun werk.

Positieve en negatieve redenen voor zzp-schap
Gemiddeld is ongeveer tien procent van de zzp’ers vanuit overwegend negatieve redenen gestart als zelfstandige. Ongeveer 66 procent van de zzp’ers is echter vanwege positieve redenen begonnen aan het ondernemerschap als zzp’er. Daarnaast is ongeveer 25 procent van de zzp’ers niet om een duidelijke positieve reden of negatieve reden gestart om als zelfstandige zonder personeel te werken.

Er zijn verschillende negatieve redenen die er voor zorgen dat iemand start om als zzp’er aan de slag te gaan. Zo kan ontslag of geen contractverlenging een reden zijn om noodgedwongen als zzp’er aan de slag te gaan. Deze redenen worden daarom als niet-positieve oorzaken genoemd om als zzp’er aan de slag te gaan. Ook kan het voorkomen dat de werkgever vraagt aan de werknemer om als zelfstandige aan de slag te gaan. Dit kan ook worden beschouwd als negatieve oorzaak of reden om als zzp’er aan de slag te gaan.

De belangrijkste positieve reden om aan de slag te gaan als zzp’er is het zoeken naar uitdagend werk. Daarnaast wordt ook de vrijheid als een positief aspect beoordeeld. Het feit dat veel zzp’ers zelf kunnen bepalen welke klus ze aannemen of niet zorgt er vaak voor dat ze uitdagend werk kunnen kiezen. Deze keuzevrijheid hebben de meeste werknemers niet. Zzp’ers kunnen vaak zelf bepalen hoeveel en wanneer er gewerkt wordt.