Kinderbijslag omlaag vanaf 1 juli 2023

De kinderbijslag gaat omlaag vanaf 1 juli 2023. De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de hoogte van de kinderbijslag wordt vastgesteld op basis van informatie uit de consumentenprijsindex (cpi). In 2022 was de consumentenprijsindex aanzienlijk gestegen vanwege de opgelopen inflatie. Deze inflatie zorgde voor hogere kosten voor consumenten in Nederland. De kinderbijslag was daarom om verhoogd met 16 procent. De afgelopen tijd zou de consumentenprijsindex echter andere cijfers laten zien. Er is sprake van een daling op deze index. Deze daling wordt onder andere toegeschreven aan een verlaging van de energieprijzen.

Kinderbijslag en consumentenprijsindex

Om die reden wordt ook de kinderbijslag naar beneden toe bijgesteld. Het basisbedrag voor de kinderbijslag gaat met ongeveer drie procent naar beneden. Daarom wordt het kwartaalbedrag met 8,06 euro verlaagd voor kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar. Voor kinderen in de leeftijd van zes tot elf jaar gaat het bedrag omlaag met 9,79 euro. Voor kinderen vanaf twaalf jaar gaat het bedrag per kwartaal met 11,52 euro omlaag. Een nieuwe indexering van de kinderbijslag zal plaatsvinden op 1 januari 2024. De kinderbijslag wordt twee keer per jaar geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex.