Kerncentrale Borssele openhouden vanaf 2016 kost veel geld

Kerncentrale Borssele openhouden kost veel geld. Dat maakten onderzoekers van adviesbureau Spring Associates bekend. De prijs van elektrische stroom is zeer laag waardoor de kerncentrale niet rendabel is. De kerncentrale kan misschien langer open blijven met financiële steun van de overheid. Maar dat brengt grote financiële risico’s mee voor de overheid aldus adviesbureau Spring Associates. De investeringen door de overheid kunnen alleen worden terugverdient als de stroomprijs in de komende tien jaren zal verdubbelen. Als de energieprijzen dalen of gelijk blijven zal er sprake zijn van een verlies voor de overheid. Dit verlies kan volgens de onderzoekers oplopen tot een half miljard euro.

Financiële problemen
Het moederbedrijf van kerncentrale Borssele is het bedrijf Delta. Deze organisatie heeft het Rijk en de aandeelhouders van Borssele gevraagd om financiële steun. Deze financiële steun zou noodzakelijk zijn omdat het bedrijf voor de komende jaren nog meer verliezen verwacht. Het bedrijf zal genoodzaakt zijn om gezonde bedrijfsonderdelen te verkopen om haar voortbestaan te waarborgen en om aan haar verplichtingen te voldoen. Het is nog onduidelijk of de overheid en de aandeelhouders, dit zijn de provincie Zeeland en een aantal gemeenten, bereid zijn om financieel bij te springen.

Zorgvuldige afweging
De overheid wil dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt over het wel of niet open houden van de kerncentrale Borsele. Het ministerie van Economische Zaken heeft de taak om op verzoek van de Tweede Kamer de consequenties van overheidssteun aan kerncentrale Borssele in beeld te brengen. Onderzoekers van adviesbureau Spring kregen echter van milieuorganisaties Greenpeace en WISE opdracht om hier ook onderzoek naar te doen. Daarvoor zijn drie verschillende scenario’s onderzocht en doorgerekend:

  • Optie 1, openhouden van de kerncentrale
  • Optie 2, sluiten van de kerncentrale
  • Optie 3, insluiten van de kerncentrale. In het geval van insluiting gaat de kerncentrale dicht in 2016 en pas over tientallen jaren weer open om te worden ontmanteld.

Kerncentrale open houden is weggegooid geld
Op basis van het onderzoek van adviesbureau Spring Associates trekken de milieuorganisaties de conclusie dat het bieden van overheidssteun voor kernenergie weggegooid geld is. Daarnaast is het bovendien onverkoopbaar dat burgers moeten betalen voor het risico op kernrampen en extra kernafval aldus de organisaties.