Kartelvorming verleidelijk voor bouwbedrijven in Nederland

De prijzen in de bouw staan onder druk. Bouwbedrijven zoeken daarom naar mogelijkheden om rendabel te blijven. Het maken van onderlinge prijsafspraken is voor bouwbedrijven een verleidelijk middel om er voor te zorgen dat men elkaar niet kapot beconcurreerd. Er zijn op dit moment echter geen signalen dat er ook daadwerkelijk prijsafspraken worden gemaakt tussen bouwbedrijven.

Directeur Daan Sperling van bouwbedrijf TBI heeft een interview gehad met het Financieele Dagblad waarin hij de ontwikkelingen in de bouwsector besprak. TBI is op het gebied van omvang het vierde bouwbedrijf in de Nederlandse bouwwereld.

Directeur Sperling gaf aan dat verschillende bouwbedrijven met hele lage marges rekenen als ze zich inschrijven op opdrachten. Ook zijn bedrijf gaat daar soms in mee. De vrij markt is voor sommige bouwbedrijven een bedreiging. Ze zijn bang dat de concurrentie tussen bouwbedrijven er voor zorgt dat de marges nog verder onder druk komen te staan. Er zijn op dit moment nog verschillende bouwbedrijven die met verlies draaien.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector is nog niet hersteld van de gevolgen van de economische crisis. Als bouwbedrijven het moeilijk hebben zullen ze gaan kijken naar oplossingen. Samenwerken is daarbij belangrijk maar het maken van onderlinge prijsafspraken is verboden omdat daardoor de marktwerking wordt verstoord en er een oneerlijke concurrentiestrijd ontstaat. Ik hoop dat Nederland veel heeft geleerd van de bouwfraudezaak.

De bouwsector is echter wel een branche waar de overheid naar mijn mening meer aandacht aan mag geven. De financiële sector en met name de banken hebben in de crisistijd veel  aandacht gekregen van de overheid maar de bouwbedrijven niet. Dit terwijl de banken meer verantwoordelijk zijn geweest voor de economische crisis dan de bouwsector. De bouwsector merkte de ingrijpende gevolgen van een teleurstellende woningmarkt. Terwijl de banken hun financiële buffers versterkten maakten bouwbedrijven hun financiële buffers juist op om het hoofd boven water te houden. Dit is voor veel bouwbedrijven uiteindelijk de nekslag geweest en dat is jammer want veel mooie bedrijven zijn in de bouw verdwenen. Daarnaast zijn ook veel vakmensen ontslagen zonder dat ze daar zelf wat aan konden doen. De werkloosheid neemt toe onder bouwpersoneel en dat moet de overheid toch zorgen baren.