Kabinetsformatie gaat 9 augustus 2017 over aardgas

Op woensdagochtend 9 augustus gaan de kabinetsonderhandelingen verder. De afgelopen drie weken hadden de politieke leiders van VVD, ChristenUnie, CDA en D66 en vakantie waardoor ze nu uitgerust verder kunnen met een stevige klus namelijk het creëren van een regering tussen ChristenUnie, CDA, VVD en D66. Dat blijkt verre van eenvoudig.Op 9 augustus zullen de gesprekken om 10.00 uur worden hervat. Dan komen de onderhandelaars samen in het Johan de Witthuis in Den Haag. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van VVD-informateur Zalm. Het zal morgen voornamelijk gaan over de aardgaswinning. Dit is een onderwerp dat al geruime tijd ter discussie staat. Veel partijen en milieubewegingen willen dat Nederland de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie zo snel mogelijk voltooit.

Dit blijkt echter in de praktijk onmogelijk omdat Nederland nog veel leunt op het gebruik van aardgas. Veel woningen zijn voorzien van Centrale Verwarming waarbij de ketel aardgas verstookt om het cv-water te verwarmen. Stadswarmte zou een vervanger kunnen zijn maar ook deze energievoorziening, waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte van bijvoorbeeld vuilverbranding, staat ter discussie. Aardas blijkt daarom nog steeds een belangrijke energiebron ook voor de komende jaren. Segers, Rutte, Buma en Pechtold gaan woensdag in gesprek treden met een aantal kopstukken uit de gassector over de aardgaswinning in Nederland. Gezamenlijk gaan ze bekijken of ze de komende jaren milieubewust en rendabel kunnen omgaan met de aardgasreserve van Nederland. Het wordt nog lastig om dit vast te leggen in een regering maar de noodzaak daarvan is bij alle betrokkenen bekend.