Kabinet wil voor 2030 ruim 900.000 nieuwe woningen gebouwd hebben in Nederland

De Nederlandse overheid probeert al geruime tijd de woningbouw in Nederland te stimuleren. Er moeten meer woningen bij komen volgens de overheid. De doelstelling is om voor 2030 ruim 900.000 woningen extra woningen gebouwd te hebben. Dit is een aanzienlijke doelstelling die niet eenvoudig gerealiseerd kan worden. Er moet namelijk wel wat veranderen in Nederland voordat een dergelijk aantal woningen kan worden gerealiseerd. Alleen de doelstelling bepalen is niet voldoende. Er moeten ook mogelijkheden worden geboden om daadwerkelijk zoveel woningen te bouwen.

Zo moet er bouwgrond beschikbaar komen maar moet er ook voor gezorgd worden dat er daadwerkelijk gebouwd mag worden. Dat laatste is zeker niet eenvoudig met de stikstofmaatregelen die door dezelfde overheid zijn ingevoerd. Bouwen zonder het milieu te belasten is in Nederland een technische onmogelijkheid. Men zou hooguit de belasting van het milieu elders kunnen compenseren. Dat maakt de doelstelling om honderdduizenden woningen in Nederland te bouwen praktisch onhoudbaar. De Nederlandse overheid heeft de taak om oplossingen en voorwaarden te bedenken waardoor hun ambitieuze plannen alsnog doorgang kunnen vinden.