Kabinet wil in 2015 advies van SER over robotisering

Tegenwoordig zijn veel bedrijven bezig met plannen om verregaande automatisering in te voeren. Doormiddel van automatisering proberen bedrijven te besparen. Omdat voor veel bedrijven de personeelskosten de hoogste kosten zijn, zoeken bedrijven naar mogelijkheden om het aantal personeelsleden op de werkvloer te beperken. De overheid wil echter de werkgelegenheid stimuleren in Nederland. De wensen van het bedrijfsleven en de overheid lijken in tegenspraak met elkaar. De technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. Daarom wil de overheid met werkgevers en werknemers in overleg. Werkgevers en werknemers moeten meedenken over oplossingen voor de werkgelegenheid.

Kansen en bedreigingen door robotisering
Door de automatisering ontstaan ook weer kansen voor werknemers. Met name voor het ontwikkelen van robots en het ontwikkelen van software voor de machines zijn specialisten nodig. In de ontwikkeling en implementatie van software kan men bijvoorbeeld softwareontwikkelaars, programmeurs, inregelaars gebruiken. In deze functies zal de werkgelegenheid de komende tijd toenemen. In eenvoudige productiefuncties zal de werkgelegenheid juist afnemen. Voor ongeschoold werk zal minder werkgelegenheid komen door automatisering en robotisering.

Sociaal Economische Raad
De Sociaal Economische Raad, de SER, is door het kabinet benadert voor een advies. Minister Asscher wil graag dat de SER verschillende scenario’s gaat uitwerken voor de arbeidsmarkt. De manier waarop wordt gewerkt zal door automatisering veranderen. Ook de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers zullen veranderen.

Technologische vooruitgang
Nederland moet investering in technologie. Bedrijven zullen investeringen moeten doen in de productiemethodes om er voor te zorgen dat ze in de toekomst de concurrentiestrijd met andere landen kunnen aangaan. Toch wil het kabinet er voor zorgen dat er geen groepen werknemers worden ontslagen. Iedereen moet ook in de nieuwe vorm van economie kunnen meedoen.

Reactie van Technisch Werken
Robotisering en automatisering zijn noodzakelijk voor een snelle en foutloze productie van machines en andere producten. Een machine en een robot levert producten met een constante kwaliteit en een constante snelheid. Dit kunnen mensen (meestal) niet doen. Daarnaast zijn machines betrouwbaarder en is er geen sprake van verzuimkosten. Als er defecten of gebreken ontstaan kunnen deze vrijwel altijd in korte tijd verholpen worden waardoor het productieproces continue blijft doorlopen.