Kabinet moet onverzekerde zzp’ers aanpakken in 2016

Het huidige kabinet is er nog niet in geslaagd om een duidelijk antwoord te geven op de vraag hoe ze om zal gaan met een toenemend aantal onverzekerde freelancers in Nederland. Dit benoemde FNV-bestuurder Gijs van Dijk tijdens een gesprek met de website NU.nl. Het kabinet schuift volgens hem het probleem voor zich uit zonder duidelijke keuzes te maken. De FNV moet volgens Gijs van Dijk een voortrekkersrol op zich gaan nemen en samenwerken met de zelfstandige organisaties van de FNV. In 2016 moeten er volgens Van Dijk echt duidelijke keuzes worden gemaakt.

Toenemend aantal zzp’ers
Het aantal zzp’ers neemt toe in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft Nederland in 2015 een miljoen zelfstandigen actief gehad. Dit aantal is een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. Zelfstandigen zijn flexibel inzetbaar en dat maakt ze voor bedrijven aantrekkelijk. Ze werken op projectbasis en bedrijven weten vaak in hun netwerk goed referenties op te halen of een bepaalde zzp’er goed of juist geen goed werk levert. Door goede ervaringen kunnen zzp’ers een netwerk opbouwen waardoor ze voortdurend nieuwe opdrachten krijgen en verzekerd zijn van inkomsten.

Verzekering voor zzp’ers
In de periode van de economische crisis gingen de prijzen van veel producten en diensten omlaag. Denk hierbij aan de bouwsector waar steeds scherper werd geschreven op opdrachten. Zzp’ers worden vaak als onderaannemers ingezet. Omdat de prijzen onder druk staan worden zzp’ers ook vaak gedwongen om hun uurtarief naar beneden bij te stellen. Zzp’ers hebben in sommige gevallen op de verkeerde zaken bezuinigd. Er zijn bijvoorbeeld zelfstandigen die zich niet laten verzekeren omdat de verzekering te veel geld kost.

Als er dan problemen ontstaan zoals een ongeluk waardoor iemand arbeidsongeschikt wordt dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Daarom zijn er verschillende partijen in de politiek die willen dat alle werkenden in Nederland een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Dit geldt dus ook voor zelfstandigen zonder personeel en freelancers. Bovendien zijn er in de Kamer vragen over het feit dat voor werknemers in loondienst wel verplicht sociale premies moeten worden afgedragen en voor zzp’ers niet. Ook met betrekking tot de pensioenopbouw zijn er vragen.

Reactie van Technisch Werken
Het is belangrijk dat werknemers in Nederland altijd goed voorbereid zijn op eventuele ziekte, arbeidsongeschiktheid en calamiteiten. Ook zelfstandigen moeten voldoende ‘beschermd’ worden tegen de gevolgen van ziekte en ongelukken. Als er geen verzekering wordt afgesloten en er gebeurd onverhoopt toch iets ernstigs dan moet men daardoor nog niet verder in de problemen komen. Dat risico is niet aanvaardbaar en de overheid moet er voor zorgen dat mensen dat risico niet gaan nemen.