Kabinet adviseert: werk ook na 1 september 2020 zoveel mogelijk thuis

Het kabinet geeft aan dat werknemers ook na 1 september zoveel mogelijk thuis zouden moeten werken vanwege het coronavirus. Het thuiswerken zou volgens het kabinet het ‘nieuwe normaal’ moeten worden in Nederland. Toch is een groot aantal bedrijven hier nog niet op ingericht. Een aantal grote werkgevers weet de huidige ontwikkelingen echter wel zo te interpreteren dat de arbeidsomstandigheden definitief zijn gewijzigd in Nederland.

Thuiswerken wordt bij die bedrijven als een nieuwe structurele ontwikkeling beschouwd. Een woordvoerder van adviesorganisatie KPMG geeft in een reactie aan dat ze er rekening mee houdt dat een “hybridewerkvorm van thuiswerken en werken op kantoor de norm wordt”.  Er is meer bedrijvigheid in Nederland en dat zorgt er voor dat men de veiligheidsmaatregelen voortdurend onder ogen moet houden en evalueren. Bedrijven zullen hun werkvormen moeten aanpassen aan de realiteit. Deze realiteit is gericht op het voorkomen van besmettingen.