Jeugdwerkloosheid Nederland op laag niveau in 2018 ten opzichte van andere EU-landen

In Nederland is de jeugdwerkloosheid gedaald tot onder het niveau dat gemeten werd vóór het uitbreken van de economische crisis in 2008. Maandag 2 juli 2018 blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd dat de werkloosheid onder jongeren in Nederland afneemt. In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal werklozen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar gedaald. In dit eerste kwartaal is het aantal werklozen in Nederland uitgekomen op 7,2 procent van de beroepsbevolking in deze leeftijd. In 2008 was het percentage jeugdwerklozen nog 8,5 procent.

Nederland staat op dit gebied op de derde plek binnen de Europese Unie. Landen die het beter doen op dit gebied zijn Duitsland en Tsjechië. In deze lande gaat het nog beter met het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Toch behoort Nederland wel tot de top van de Europese landen en bevind zich op de derde plek in Europa als men kijkt naar het laagste percentage jeugdwerklozen. Binnen de Europese Unie zijn de verschillen op dit gebied echter heel groot. Er zijn landen waar het percentage werklozen onder jongeren boven de 35 procent uitkomt. Dit zijn landen zoals Italië, Spanje en Griekenland.

Veel jongeren in Nederland die geen baan hebben volgen nog wel onderwijs. Dit is in 75 procent van de situaties het geval. Deze jongeren geven op dat ze werkzoekend zijn maar zij zoeken in feite een baan naast hun studie. Onder deze groep was het werkloosheidspercentage ongeveer 8,5 procent in het eerste kwartaal van 2018. Ook hier is sprake van een daling. In 2008, voordat de crisis uitbrak, was dit percentage namelijk nog 9,6 procent.