Isolatie met purschuim mogelijk schadelijk voor gezondheid strengere regels vanaf 1 januari 2024

Purschuimisolatie kan schade toebrengen aan de gezondheid van mensen. Het gebruik van purschuim is tot op heden populair voor het isoleren van woningen. Het is vrij gemakkelijk aan te brengen doormiddel van spuiten en daarnaast heeft purschuim een hoge isolatiewaarde. Toch komen er steeds meer berichten over gezondheidsklachten ten gevolge van de toepassing van purschuim. Vanwege de gezondheidsrisico’s wil minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting het gebruik van purschuim tegengaan.

Bouwbesluit

Vanaf 1 januari 2024 moeten er strengere regels worden opgenomen in het Bouwbesluit van Nederland. Deze regels moeten er voor zorgen dat men purschuim veiliger kan verwerken. Verder zou er volgens de minister ook een nieuw centraal meldpunt beschikbaar moeten komen. Op dit centrale meldpunt zouden mensen terecht moeten kunnen komen met gezondheidsproblemen ten gevolge van het gebruik van purschuim.

Purschuimisolatie aanbrengen

Op dit moment wordt purschuimisolatie regelmatig toegepast voor het isoleren van oudere woningen. Deze woningen kunnen worden na-geïsoleerd. Het aanbrengen van purschuim is vrij eenvoudig. Bovendien is het spuiten van purschuim over het algemeen vrij goedkoop. Dat zorgt er voor dat purschuim vaak wordt gebruikt voor het isoleren van grote oppervlaktes zoals vloeren (kruipruimte) en daken. In Nederland zouden per jaar volgens schatting 15.000 tot 20.000 woningen worden voorzien van purschuim.

Strengere regels en handhaving

Dit is naar voren gekomen uit een vertrouwelijk rapport dat in handen is terechtgekomen van RTL Nieuws. Hieruit is al eerder gebleken dat bij het spuiten van purschuimisolatie schadelijke stoffen vrij kunnen komen. Om die reden mogen bewoners eerst geen gebruik maken van de woning als er net purschuim is aangebracht. Minister De Jonge geeft aan dat het belangrijk is dat bewoners pas naar hun woning mogen terugkeren zodra is vastgesteld dat ze niet blootgesteld worden aan schadelijke stoffen. Er moet dan ook eerst worden vastgesteld dat ook bij het verwerken van purschuim geen fouten zijn gemaakt. De aanvullende eisen in het Bouwbesluit moeten dit regelen. Gemeenten worden in het plan verantwoordelijk gehouden voor de controle en handhaving op de nieuwe regels voor het gebruik van purschuimisolatie.