Iran verscheept in februari 2016 eerste olie naar Europa

Na het opheffen van de economische sancties tegen Iran ontstaan er wereldwijd weer nieuwe handelsverbindingen. Iran is een grote olieproducent maar kon door de sancties haar olie niet aan Westerse landen verkopen. Nu de sancties zijn verdwenen is die belemmering ook weg. Verschillende Westerse landen kiezen er voor om olie bij Iran te kopen. Dit doet onder andere het Franse Total en het Spaanse Cepsa. Zij hebben verschillende ‘bestellingen’ ingediend bij Iran.  Medio februari ’16 zijn deze bestellingen afgehandeld. Het Spaanse bedrijf kocht 1 miljoen vaten olie uit Iran en ook het Russische Lukoil kan 1 kocht miljoen vaten van datzelfde land.

Iran voert olieproductie op
Nu de sancties zijn verdwenen voert Iran haar olieproductie op. Men wil 1 miljoen vaten olie per dag extra produceren. In januari 2016 werden door dat land al dagelijks gemiddeld 2,86 miljoen vaten olie uit de grond gehaald. Nu het olieaanbod wereldwijd enorm is kan men niet zeggen dat de productieplannen van Iran gunstig zijn voor de markt. Het olieaanbod zal wereldwijd alleen maar toenemen.  De olieprijzen zullen door de toename in de olieproductie alleen maar verder gaan zakken.

OPEC
Iran behoort tot het oliekartel Opec. Deze grote organisatie vertegenwoordigd gezamenlijk meer dan de helft van de wereldwijde olieproductie. Daardoor heeft de Opec een grote invloed op de ontwikkelingen in de oliemarkt. De Opec wil echter niet de productiesnelheid van olie verlagen. Op die manier tracht de Opec haar marktaandeel te beschermen. Ondanks dat zijn er nu aan het begin van 2016 geruchten dat de Opec met verschillende andere olieproducerende landen een overeenkomst wil sluiten waarmee de productieoorlog van olie tot stilstand wordt gebracht. De Opec is onder andere in gesprek getreden met olieproducent Rusland.

Reactie van Technisch Werken
In 2016 zal Iran haar olieproductie alleen maar verder uitbouwen. De olieprijs zal naar een nog veel lager niveau gaan. Het duurt even voordat de consumenten dit ook gaan merken. Daarnaast zal de vraag naar olieproducten alleen maar afnemen. De aandacht van veel consumenten gaat uit naar duurzaamheid. De vraag naar elektrische auto’s neemt toe waardoor ook structurele vraag naar olie zal dalen. De waarde van olie zal dalen en dat kan wereldwijd voor een enorme politieke verschuiving zorgen.