Iran positief over gesprekken over olieproductie in 2016

De Iraanse olieminister Bijan Zanganeh heeft aangegeven optimistisch te zijn over de gesprekken over een akkoord over een beperking van de olieproductie door de leden van oliekartel OPEC. De minister van Iran geeft aan dat er zeer waarschijnlijk een overeenkomst op de OPEC-top in Wenen zal worden bereikt.  De OPEC-top vindt eind november plaats in Wenen.

Naast Iran zijn ook andere landen positief over de gesprekken. Bewindslieden uit Saudi-Arabië en Algerije hadden eerder al positieve verwachtingen geuit over de gesprekken. Deze landen verwachten dat de leden van OPEC eind november 2016 een definitief akkoord gaan bereiken voor de reductie van de olieproductie in de OPEC landen. Na lange onderhandelingen werd kort geleden een voorlopige overeenkomst gesloten tussen de OPEC-landen over een inperking van de productie door de OPEC-leden. Dit was echter een totale afspraak waar alle landen zich aan zouden conformeren. De totale olieproductie van de OPEC-laden zou niet omhoog moeten gaan maar de landen afzonderlijk hadden nog wel een verschillende mening over de verdeling van de onderlinge productie. Iran wil bijvoorbeeld haar productie niet laten afnemen.  Ook Irak wil haar productie van olie laten toenemen.

Nu worden onderhandelingen gevoerd over de productieplafonds voor de landen van de OPEC afzonderlijk. Deze productieplafonds moeten het overaanbod aan olie beperken. Op die manier neemt de druk op de olieprijs af. Een productieplafond van de OPEC landen heeft een effect op de olieprijs in de wereld.  De leden van de OPEC zijn verantwoordelijk voor veertig procent van de olieproductie in de wereld. Al deze landen hun olieproductie laten afnemen daalt het olieaanbod in de wereld en komt de vraag en het aanbod van olie meer in balans.