Iran is positief over olietop Qatar april 2016

Iran was niet niet aanwezig op de olietop die in april 2016 werd gehouden. Ondanks deze afwezigheid is Iran toch positief over de organisatie van de recente olietop in Qatar. De olietop werd gehouden door verschillende olieproducerende landen. Daarbij waren zowel OPEC- als niet-OPEC-landen aanwezig. De olietop werd gehouden om afspraken te maken over de wereldwijde olieproductie. Het feitelijke doel was het verlagen van de wereldwijde olieproductie om er voor te zorgen dat het aanbod van olie in de wereld afneemt. Als het aanbod van olie afneemt ontstaat er een beter evenwicht tussen de vraag en het aanbod van olie in de wereld.  Daardoor kan de olieprijs weer gaan stijgen en krijgen olieproducerende landen meer geld voor hun olie-export.

Iran heeft eerder bekend gemaakt dat het land tegen het verlagen van de olieproductie is. Het land heeft door het wegvallen van de economische sancties nu eindelijk de mogelijkheid gekregen om haar oude marktaandeel weer in te nemen. Daarom gaat Iran eerderhaar olieproductie verhogen dan verlagen. De Iraanse minster van Olie heeft zaterdag 23 april bekend gemaakt dat Iran vindt datvde top een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het stabiliseren van de oliemarkt. Er zijn echter geen concrete afspraken gemaakt. Men wilde de olieproductie gaan bevriezen op het productieniveau van januari 2016 maar dat is niet gelukt. Toen bekend werd gemaakt dat dr olietop zou plaatsvinden steeg de olieprijs. Nu blijkt dat er geen concrete afspraken gemaakt konden worden over een productieverlaging zijn de prijzen weer gedaald.

Reactie van Technisch Werken

De oliemarkt hersteld zich mog niet. Iran wil weer een toonaangevende olieproducent worden in de wereld en produceert liever meer dan minder olie. De overige landen zullen hier waarschijnlijk op antwoorden met een hogere productie. Daardoor neemt het overschot aan olie op de markt nog meer toe. De waarde van afspraken tussen landen over de olieproductie is eerder symbolisch.  Veel landen kiezen als het er op aankomt hun eigen koers. Er zijn te veel belangen.