Invoering nieuwe zzp-wet mogelijk pas na 2029?

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken geeft aan dat de ontwikkeling van de nieuwe wet voor zzp’ers een langdurig traject is. Het is volgens hem lastig om de arbeidswet die nog stamt uit 1907 aan te passen naar de moderne arbeidsmarkt. Een aantal dingen zijn wel duidelijk. Zo komt er een minimumtarief voor zzp’ers. Ook wordt er in de toekomst gebruik gemaakt van een opdrachtgeversverklaring. Deze verklaring moet meer zekerheid bieden aan de zelfstandige zonder personeel.

Toch duurt een “fundamentele herijking van het arbeidsrecht” eerder tien dan twee jaar volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Afgelopen maandag hebben Menno Snel van Financiën en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken de nieuwe plannen gepresenteerd met betrekking tot de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Deze plannen zijn er op gericht dat zzp’ers ruimte krijgen om te ondernemen. Daarnaast moeten er ook duidelijke kaders worden geboden om zogenaamde schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De aanpak van schijnzelfstandigheid is de afgelopen jaren een erg lastige kwestie geweest.

Bij schijnzelfstandigheid werken zzp’ers in feite bij opdrachtgevers als een soort werknemers. Omdat ze als werknemers worden behandeld is er feitelijk geen sprake van zelfstandig ondernemerschap. De overheid wil in die situaties dat de zzp’er ook daadwerkelijk als medewerker in loondienst met een arbeidscontact aan de slag gaat. Daardoor kan de overheid ook loonheffingen innen. Schijnzelfstandigheid wordt in de praktijk vaak gebruik om loonbelasting te ontduiken en om werknemers zo goedkoop en flexibel mogelijk in te zetten. De nieuwe zzpwet moet dit voorkomen.