Investeringen nemen toe in Nederlandse economie in 2016?

Aan het einde van 2015 heeft Nederland een behoorlijke groei doorgemaakt in het aantal investeringen. In december 2015 was de groei in de investeringen bijna een vijfde groter dan de groei in december 2014. Dit bericht werd vrijdag 19 februari 2016 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging in de investeringen kwam uit op 19,3 procent. Volgens het CBS had de grote stijging vooral te maken met het feit dat er in december 2015 verhoudingsgewijs veel nieuwe personenauto’s werden verkocht.

Dit effect is echter eenmalig omdat de belastingvoordelen in januari 2016 zijn weggevallen. Dit zorgde er voor dat veel mensen besloten om in 2015 nog een auto aan te schaven tegen gunstiger bijtellingstarieven en de BPM. In januari 2016 bleek de autoverkoop te zijn vermindert ten opzichte van de verkoop in de maand daarvoor. Ook dit was een gevolg van de veranderingen in de belastingen voor auto’s. De fiscale prikkel om een personenauto aan te schaffen was verdwenen.

De brancheorganisatie Bovag geeft aan dat in de afgelopen tien jaar nog nooit zoveel auto’s in Nederland zijn verkocht als in december 2015. Naast de verkoop van auto’s werd volgens het CBS ook veel geld uitgegeven aan woningen. De investeringen in vliegtuigen nam eveneens toe. De omstandigheden voor februari 2016 zijn minder gunstig dan december 2015. Volgens het CBS heeft dat te make met de minder gunstige situatie op de afzetmarkten en op de financiële markten.

Reactie van Technisch Werken
Het kopje van dit artikel heeft bewust een vraagteken. Eind 2015 leek alles namelijk positief maar dat heeft niet automatisch een positief effect op de resultaten in 2016. De bouwsector gaat in 2016 nog wel door met groeien maar sectoren die verwant zijn aan de petrochemie hebben het nog moeilijk. De olieprijs staat historisch laag.

Dat betekend dat er weinig wordt verdient in deze sector. Daardoor blijven investeringen uit. Verschillende Nederlandse bedrijven in de petrochemische industrie hebben het moeilijk. De lage olieprijs zorgt echter ook voor een lage prijs voor fossiele brandstof. Dit is wel weer gunstig voor de Nederlandse transportsector. In 2016 zal men wel meer gaan investeren in woningen en bedrijfspanden (utiliteit). Dat is weer goed voor de werkgelegenheid. Als het beter gaat met de werkgelegenheid hebben meer mensen werk en dus ook meer inkomen. Dat kan een positieve weg naar boven betekenen.