Instroommogelijkheden kandidaten voorschakeltraject Monteur Mechatronica Friesland juni 2023

Technicum Friesland gaat in juni 2023 een aantal kandidaten een voorschakeltraject Monteur Mechatronica bieden in Leeuwarden. Door dit voorschakeltraject komen er binnenkort meer instromers in mechatronica beschikbaar. Als uw bedrijf op zoek is naar kandidaten met een basiskennis mechtronica kunt u nu alvast contact opnemen met Technicum. Dan kunt u tijdig een overzicht ontvangen van de kandidaten die beschikbaar komen.

Inhoud Technicum ONE voorschakeltraject Monteur Mechatronica

In dit weekprogramma leren de aankomende mechtronicamonteurs de basis aan voor een leerwerktraject mechtronica. De volgende punten komen onder andere aan bod:

  • Werken conform NEN 3140 en IEC 60092-509.
  • Opstellen van taak-risico-analyse voor (eigen) werkzaamheden
  • Groepenkasten, schakelkasten, relais, zekering en andere schakelaars.
  • Aandrijfmotoren.
  • Gebruik van multimeter en verhelpen van storingen.
  • Defecte smeltveiligheden herkennen waarnemen en herstellen.
  • Werken met groepenkaart en/of installatieschema’s

Met een kandidaat die het Voorschakeltraject Monteur Mechatronica heeft gevolgd heb je een starter in de mechatronica die klaar is voor een BBL programma mechtronica.

Contact met Technicum

Hebben jullie mogelijkheden voor instromers in een BBL programma mechtronica? Neem dan contact op met Technicum. Een consultant van Technicum kan uw bedrijf het volledige programma sturen van Technicum ONE mechtronica. Daarnaast kan de Technicum consultant uw wensen in kaart brengen met betrekking tot BBL kandidaten waar uw bedrijf behoefte aan heeft.