Innovatie Nederland bij de koplopers in de EU in 2017

Nederland wil zichzelf graag als innovatief land op de kaart zetten en dat blijkt goed te lukken. In 2017 behoorde Nederland tot de top in de EU als het gaat om innovatie. Dit komt naar voren uit een onderzoek van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft tijdens het onderzoek verschillende aspecten beoordeeld en onderzocht. Zo is er onder andere gekeken naar de investeringen die in een land worden gedaan naar nieuwe technologie. Ook werd er gekeken naar de publiek-private samenwerking en de kwaliteit van de research en development oftewel onderzoek en ontwikkeling. Bovendien werd ook de werkgelegenheid bij innovatieve bedrijven meegenomen.

Er zijn in totaal zes landen die minstens 20 procent boven het Europees gemiddelde scoren op het gebied van innovatie. Binnen deze kopgroep staat Nederland op de vierde plaats. De landen die het beter doen dan Nederland zijn Zweden, Denemarken en Finland. De andere twee landen in de kopgroep van zes landen zijn het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Ten opzichte van de andere landen laat Nederland de sterkste verbetering zien ten opzichte van 2016.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat innovatieve producten en diensten een belangrijke basis zijn voor de sterke internationale concurrentiepositie van Nederland. Hoewel Nederland het goed doet ten opzichte van andere Europese landen kunnen er ook in Nederland nog verschillende processen worden ingevoerd. Vooral in het midden- en kleinbedrijf kan er meer gedaan worden met nieuwe technologie. In Nederland zijn er verschillende bedrijven actief die zich richten op innovatieve vakgebieden. Hierbij kun je denken aan robotica maar ook aan domotica en internet of things.