Inloopavond Shell voor inwoners gemeente Moerdijk

Donderdagavond 10 juli 2014 had Shell een inloopavond georganiseerd voor inwoners van Moerdijk. Deze inloopavond was volgens een woordvoerder van Shell goed bezocht. In totaal kwamen er 150 belangstellende op af. De inloopavond was bedoeld om inwoners van Moerdijk informatie te verschaffen over de grote brand bij het Shellcomplex vorige maand. Begin juni ontstond een grote brand in SNC Moerdijk. Deze brand ontwikkelde zich tot een grote vuurzee maar een grote ramp werd het niet voor de omgeving.

Tijdens de inloopavond werden onder andere inlichtingen verschaft over de achtergrond van deze brand. Daarnaast werd op de inloopavond informatie gegeven over de fabriek en de werkzaamheden die daar worden verricht. Verder werd verteld hoe de brandweer reageerde op de brand en op welke wijze de communicatie plaats vond.

Nieuwe inloopavond Shell
Het onderzoek naar de brand in Moerdijk gaat ondertussen verder. Als er meer informatie over de brand is zal Shell weer nieuwe inloopavonden organiseren voor belangstellenden. Shell vindt het belangrijk dat er een goede band is met de directe buren van het Moerdijkcomplex van Shell. Onduidelijkheden en onzekerheden moeten tijdens de inloopavonden van Shell zoveel mogelijk worden opgelost zodat de omwonenden van het Shellcomplex gerustgesteld zijn.

Reacties op inloopavond Shell
Tijdens de inloopavond waren er positieve en negatieve reacties over de manier waarop door Shell en de brandweer gereageerd werd op de brand op SNC Moerdijk. De communicatie liet te wensen over. Er werden bijvoorbeeld sms-jes verstuurd dat mensen de deuren en ramen moeten sluiten zonder dat daarbij de reden werd aangegeven.

Reactie van Technisch Werken
De brand op SNC Moerdijk zorgde destijds voor veel onrust. Ook vandaag de dag zijn sommige mensen ongerust over hun eigen veiligheid in de omgeving van Moerdijk. Er is behoefte aan duidelijkheid. Dat blijkt uit de belangstelling voor de inloopavond. Aan Shell is nu de taak om deze duidelijkheid te verschaffen zodat mensen met een gerust gevoel in de omgeving van SNC Moerdijk kunnen wonen en werken. Daarnaast zal duidelijk gemaakt moeten worden wat Shell gaat doen om een brand of mogelijk ramp in de toekomst te voorkomen. Veiligheid, gezondheid en milieu staan hierbij als belangrijke onderwerpen voorop.