Informatiebijeenkomst Stimuleringsmaatregelen voor de 55plus

Op 1 oktober gaf minister Asscher het startsein aan het ‘Actieplan 55plus’. Doelstelling: binnen 2 jaar 22 duizend 55 plussers aan een baan helpen! Hiervoor stelt de minister 67 miljoen beschikbaar aan stimuleringsmaatregelen. Intermediairs kunnen recht hebben op een Scholingsvoucher voor de 55plus kandidaat en/of een Plaatsingsfee! Het UWV heeft een speciale informatiebijeenkomst over Stimuleringsmaatregelen voor de 55plus. Hieronder staat de uitnodiging weergegeven voor intermediairs.

Uitnodiging
Datum en tijdstip: maandag 4 november van 14:00 uur – 16:00 uur
Waar: Congrescentrum HanzePlaza, Protonstraat 16, Groningen.

Programma
14.00 uur Welkomstwoord
14.10 uur Inspiratie: wat doet een netwerkbijeenkomst met een werkzoekende?
14.40 uur Stimuleringsmaatregelen 55plus: plaatsingsfee en scholingsvoucher
15.10 uur Pauze
15.20 uur Convenant: geef vorm aan samenwerking
16.00 uur Afsluiting

Aanmelden
Wanneer een uitzendbureau interesse heeft om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn moet deze zich aanmelden vóór 31 oktober 2013 bij het UWV.

UWV Werkbedrijf
Werkgeversservicepunt Arbeidsmarktregio Groningen
Eendrachtskade Z.Z. 2
9726 CW Groningen