Inflatie in Nederland in januari 2022 op 6,4 procent

De inflatie is de afgelopen tijd hard omhoog gegaan in Europa. Ook in Nederland is deze ontwikkeling merkbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt na afloop van elke maand onder andere de inflatiepercentages in kaart. Over de maand januari van dit jaar kwam het CBS met een inflatiepercentage van 6,4 procent. Dit percentage is extreem hoog. Volgens het statistiekbureau is de 6,4 procent inflatie het hoogste inflatieniveau in veertig jaar tijd.

Het inflatiepercentage dat in de maand december van 2021 werd gemeten kwam nog uit op 5,7 procent. Dit was al een zeer hoog inflatiepercentage. De stijging in de inflatie is echter niet gestopt en gaat door. Peter Hein van Mulligen een hoofdeconoom van het CBS geeft aan dat we terug moeten denken aan de jaren tachtig voor dergelijke inflatiepercentages. Hoewel het percentage in januari heel hoog was is het niet het hoogste inflatiepercentage ooit. In de periode tussen het einde van de jaren zestig tot en met het begin van de jaren tachtig van vorige eeuw werden nog hogere inflatiepercentages genoteerd.

De oplopende inflatie heeft met name te maken met de stijging in de kosten voor voeding en energie. De brandstofkosten lopen op. Met name de prijzen voor benzine en aardgas zijn naar recordniveaus gestegen.  Volgens de Europese rekenmethode zou de inflatie in Nederland op dit moment zijn opgelopen tot 7,6 procent. “Dat verschil is te verklaren doordat de kosten voor woningbezit in de Europese methode zwaarder wegen” volgens Peter Hein van Mulligen.