Industrie wil geen numerus fixus bij technische scholen in 2016

Numerus fixus is een Latijnse term die wordt gebruikt voor een vastgesteld aantal studenten dat aan een opleiding mag deelnemen. Op die manier wordt het aantal studenten dat aan een opleiding deel kan nemen beperkt. Er zijn verschillende universiteiten die een numerus fixus invoeren maar dat is niet altijd gewenst. Als men bijvoorbeeld kijkt naar een numerus fixus die technische universiteiten mogelijk willen hanteren dan kan men daar bezwaren voor noemen. Deze bezwaren komen van industriële bedrijven.

Bedrijven in de industrie hebben anno 2016 nog steeds een groot tekort aan technisch personeel. Daarom zijn deze bedrijven helemaal niet blij met de numerus fixus die technische universiteiten mogelijk willen gaan invoeren. De ondernemers in de industrie willen liever dat er juist zoveel mogelijk studenten een technische opleiding gaan volgen op een hoog niveau. Het aantal vacatures in de techniek zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen. Ook in hogere technische functies zal er een te kort aan gekwalificeerd personeel blijven de komende jaren. Het Financieele Dagblad maakte in een bericht de bezorgdheid bekend van een aantal grotere ondernemingen in de industrie van Nederland.

Universiteiten merken dat technische opleidingen populair worden. Ze kunnen naar eigen zeggen de toestroom van nieuwe studenten in technische opleidingen niet meer aan. Daarom willen ze mogelijk een numerus fixus invoeren en meer geld vanuit de overheid. Hierdoor moet de kwaliteit van opleidingen op WO niveau zo hoog mogelijk blijven. Minister Jet Bussemaker  van Onderwijs heeft al bekend gemaakt dat ze achter een numerus fixus van de universiteiten staat. Bedrijven zeggen dat een numerus fixus ongewenst is maar de kwaliteit van afgestudeerde studenten moet wel zo hoog mogelijk blijven.