Industrie levert belangrijke bijdrage aan bbp in 2015 en 2016

De industrie in Nederland levert een belangrijke aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Ongeveer een kwart van het bbp wordt geleverd door de industrie. Daarnaast wordt bijna de helft van de Nederlandse export bepaald door de industrie. Dit kwam naar voren uit een rapport van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het rapport werd woensdag 20 januari 2016 gepubliceerd.

Industrie en de werkgelegenheid
De industrie is belangrijk voor de werkgelegenheid in Nederland. Ongeveer dertig procent van de werkgelegenheid in de marktsector houdt verband met de industrie. Als men kijkt naar de totale werkgelegenheid in Nederland dan is ongeveer twintig procent van de totale werkgelegenheid afkomstig vanuit de industrie.

Plaats 8 op ranglijst
Wereldwijd staat Nederland op plaats acht van de ranglijst van industrielanden. Volgens het rapport van de ondernemersorganisaties is het de bedoeling dat Nederland uiteindelijk op plaats vijf komt te staan. De Nederlandse industrie doet het goed in een aantal segmenten. De belangrijkste segmenten die positief opvallen zijn de chemische sector, de bouw van medische apparatuur en de bouw van chipmachines. Ook de voedselexport doet het goed.

Investeringen en innovatie
Het is niet eenvoudig om op plaats vijf van de wereldranglijst te komen. Daarvoor zijn meer investeringen nodig aldus de organisaties. Ook is er meer onderzoek en innovatie vereist. Het aantal bedrijven in de industrie is de afgelopen jaren in Nederland toegenomen.

Reactie van Technisch Werken
De industrie verdient meer aandacht. Gelukkig zien steeds meer partijen in Nederland dit in. Nederland moet zich blijven richten op het produceren van kwaliteit en specialistische producten. Alleen door kwaliteit en innovatie kan Nederland zich onderscheiden van opkomende economieën zoals China. In China ziet men overigens al een bijzondere tendens. In dat land protesteren arbeiders steeds vaker en komen ze op voor werknemers belangen.

Vroeg of laat zal ook China haar marktbewerking moeten hervormen en meer oog hebben voor de werknemers. De lonen zullen dan ongetwijfeld naar boven toe worden bijgesteld waardoor China ook hogere productiekosten gaat krijgen. Dan zal China zich ook op kwaliteit moeten richten in plaats van alleen op kwantiteit. Als Nederland de kwaliteit voortdurend optimaliseert zal de concurrentiepositie ten opzichte van China zo stevig mogelijk blijven.