In juli 2014 is de huizenverkoop verder gestegen

Maandag 18 augustus 2014 maakte het Kadaster gegevens bekend over het aantal huizen dat van eigenaar is gewisseld in de periode van juli 2014. Hieruit komt naar voren dat er in deze periode in totaal 13.883 woningen zijn verkocht. Als men dit aantal vergelijkt met dezelfde periode in 2013 dan is er sprake van een stijging van 43,7 procent. Als men het aantal woningverkopen in juli afzet tegen het aantal woningverkopen in de maand juni dan is er ook een stijging zichtbaar. In de maand juli is de woningverkoop met 22,6 procent toegenomen ten opzichte van de maand juni.

Verschillende woningtypen
Het aantal verkopen verschilt per woningtype. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat bij alle woningtypen een stijging merkbaar is in het aantal woningverkopen. Bij tussenwoningen is het aantal woningverkopen het sterkste toegenomen. In deze categorie is de sterkste stijging merkbaar ten opzichte van afgelopen jaar. In juli 2014 was het aantal woningverkopen van tussenwoningen met 50,3 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2013. Tegenstelling tot de verkoop van tussenwoningen nam de verkoop van 2-onder-1-kapwoningen met een laag percentage toe. Bij 2-onder-1-kapwoningen was de verkooptoename in juli 37,5 procent. Bij appartementen verkoop was sprake van de laagste stijging in het aantal verkopen. Hier was het aantal verkopen gestegen met slechts 16 procent.

Vrijstaande woningen zijn over het algemeen duurder in aanschaf dan tussenwoningen en 2-onder-1-kapwoningen desondanks nam ook bij vrijstaande woningen het aantal verkopen toe. Bij dit type woning nam de verkoop in juli tot met 30,2 procent ten opzichte van de maand daarvoor.

Woningverkopen per provincie
De stijging van het aantal woningverkopen is landelijk. Dit houdt in dat elke provincie te maken heeft gehad met een stijging in het aantal verkochte woningen. In de provincie Utrecht was er sprake van de grootste toename in het aantal woningverkopen. Hier was sprake van een toename van 65,7 procent in het aantal verkopen vergeleken met juli 2013. De provincie Groningen maakte verhoudingsgewijs een kleine stijging mee in de woningverkopen. In deze provincie was een stijging merkbaar van 21,2 procent.

Reactie van Technisch Werken
Het aantal woningverkopen neemt de afgelopen maanden toe. Hieruit blijkt dat mensen een groter vertrouwen hebben in de economie en hun eigen financiële situatie. De aanschaf van een woning is voor veel mensen de grootste uitgave in hun leven. Daarom waren veel mensen voorzichtig tijdens de economische crisis. Er werden minder woningen verkocht dan voor de crisis. Nu blijkt dat de economische crisis langzamerhand voorbij is. De gevolgen zijn nog wel merkbaar in de hoogte van de huizenprijzen. De huizenprijzen zijn namelijk nog lang niet op het niveau van voor de crisis. Door een toenemende vraag naar woningen kan ook hier verandering in komen en kunnen de huizenprijzen gaan stijgen. Het zal echter nog lang duren voordat het prijsniveau van woningen wordt bereikt van voor de crisis. Dit heeft ook te maken met de voorzichtigheid van de hypotheekverstrekkers.