In januari 2021 zijn 7 nieuwe cao’s gesloten

In de eerste maand van dit jaar zijn slechts 7 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in Nederland. Dit bericht werd woensdag 17 februari 2021 bekend gemaakt door werkgeversvereniging AWVN. Het aantal afgesloten cao’s ligt daarmee veel lager dan in de maand december 2020 maar is ook lager dan andere januarimaanden in afgelopen jaren. In de laatste maand van 2020 werden nog 25 cao-akkoorden bereikt. Bedrijven zijn volgens de AWVN minder inschikkelijk. Ze willen niet veel concessies doen in verband met de onzekerheden. Door de coronacrisis komen werkgevers en werknemersorganisaties niet met elkaar tot overeenstemming.

Economische ontwikkelingen en cao

Vakbonden wensen hogere salarissen voor hun vakbondsleden maar werkgevers geven aan dat de prijzen onder druk staan. Daardoor is er dikwijls geen ruimte om meer geld te verstrekken aan werknemers. Volgens de vakbonden zijn er ook sectoren die juist door de coronacrisis meer winst maken. Die werkgevers zouden volgens de vakbonden er wel voor moeten kunnen zorgen dat er meer geld naar de werknemers zou kunnen gaan. De onzekere economische omstandigheden zorgen er echter voor dat ook deze bedrijven niet te veel risico’s willen nemen. Volgens werkgevers moeten er bepaalde systemen worden ontwikkeld. Daarin moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Als niet aan de voorwaarden is voldaan is een salarisverhoging niet mogelijk. Zo worden de onderhandelingen over een nieuwe cao meer afhankelijk van het economische klimaat.