In februari 2021 ongeveer 3,6 procent beroepsbevolking werkloos in Nederland

In de maand februari 2021 zijn er in Nederland weer iets meer werklozen bijgekomen. In deze maand waren er in Nederland ongeveer 340.000 mensen werkloos. Dit aantal is omgerekend 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de maand januari was nog 337.000 van de beroepsbevolking werkloos. Dit kwam donderdag 18 maart 2021 naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de werkloosheid iets is opgelopen ging het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand omlaag.

Coronacrisis

Door de coronacrisis is de werkloosheid in Nederland met name in de periode tussen maart en augustus aanzienlijk opgelopen. Zo waren er in augustus waren 426.000 mensen die een baan zochten, maar zelf nog geen betaalde baan hadden. Vanaf augustus 2020 daalde het aantal werklozen in Nederland juist. In de vijf maanden op rij die volgden daalde het aantal werklozen. Aan deze ontwikkeling kwam in februari 2021 een einde. In die maand kwamen er ongeveer drieduizend werklozen bij.

Werkenden

In februari 2021 hadden negen miljoen mensen een fulltime of parttime baan of was als zelfstandige aan het werk. Dit aantal werkenden si vergelijkwaardig als de periode voorafgaand aan de coronacrisis. Tegenover dit aantal stonden 4,1 miljoen mensen van tussen de 15 en 75 jaar die geen betaalde baan hadden. Het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt is teruggelopen met 2.500 naar 286.000. Ten opzichte van februari 2020 is het aantal mensen met een WW-uitkering in 2021 opgelopen met in totaal 45.900 extra uitkeringen.