In 2018 zijn 4,6 miljoen nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland miljoenen nieuwe zonnepanelen geplaatst. In totaal zouden er ruim 4,6 miljoen zonnepanelen zijn aangebracht. Dit heeft onderzoeksbureau Dutch New Energy Research woensdag 30 januari 2019 bekend gemaakt. De plaatsing en installatie van deze hoeveelheid zonnepanelen zorgde er voor dat het vermogen dat uit zonnepanelen gehaald kan worden is gestegen van 2,9 gigawatt naar 4,2 gigawatt.

Zonnepanelen in 2017
In het jaar daarvoor, in 2017, werden in Nederland 3,1 miljoen zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen hadden gezamenlijk een vermogen van 853 megawatt. In 2017 was slechts twee procent van alle elektrische stroom die werd verbruikt in Nederland afkomstig uit zonnepanelen. In 2018 nam het aantal zonnepanelen in Nederland toe. Dat gebeurde vooral omdat steeds meer bedrijven besloten om zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast groeide ook het geïnstalleerde vermogen van zonnepanelen op huizen met 20 procent.

Meer zonnepanelen
Er zullen de komende tijd waarschijnlijk meer zonnepanelen worden geplaatst. De directeur van Dutch New Energy Research, genaamd Rolf Heynen, heeft als reden hiervoor benoemd dat de kosten van zonnepanelen aanzienlijk zijn gedaald. De technologie voor zonnepanelen is aanzienlijk goedkoper geworden. Daardoor kunnen bedrijven en particulieren makkelijker zonnepanelen betalen. Verder zijn er ook in 2018 veel subsidies toegekend aan projecten met zonnepanelen. Een groter deel van de subsidie die beschikbaar werd gesteld voor duurzame energie werd verstrekt aan zonne-energieprojecten.