In 2017 zijn 62.000 nieuwe woningen gebouwd in Nederland

Er worden in Nederland steeds meer nieuwbouwwoningen gebouwd. In het afgelopen jaar werden in totaal ongeveer 62.000 nieuwe woningen gebouwd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zouden in Nederland sinds het jaar 2009 niet zoveel nieuwe woningen zijn gebouwd als in het afgelopen jaar. Het lijkt er op dat daardoor ook meer balans zou ontstaan op de oververhitte woningmarkt, maar dat is toch niet het geval.

Woningaanbod te laag
Er worden namelijk nog steeds te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de vraag in de markt te voldoen. Dat zegt ook Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. In een interview met het NOS Radio 1 Journaal benoemt de hoogleraar woningmarkt dat er wel sprake is van een lichte stijging maar dat er desondanks nog sprake is van een krapte aan woningen op de woningmarkt.

Arbeidsmigranten
In 2017 nam de Nederlandse bevolking bijvoorbeeld al toe met 100.000 inwoners. Deze groei ontstond vooral door de immigratie. Er kwamen veel arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld MOE landen (Midden- en Oost-Europese landen) naar Nederland om personeelstekorten op te vullen. Deze arbeidsmigranten moesten echter ook een onderkomen krijgen. Daardoor nam de vraag naar woningen toe in Nederland.

Stedelijke gebieden
Uit eerdere berichten over de woningmarkt kwam echter naar voren dat de krapte aan nieuwe woningen vooral aanwezig is bij grote steden. Amsterdam en Utrecht zijn hier voorbeelden van. De vraag naar woningen in die steden is groot maar het aanbod aan beschikbare woningen is klein. Daarnaast is er ook weinig bouwgrond beschikbaar. Dit maakt het lastig om in die oververhitte woningmarkt oplossingen te vinden. Creativiteit is er genoeg. Zo zijn er initiatieven om waterwoningen te bouwen. Dit is een luxere variant dan een woonboot. Toch heeft een waterwoning vaak weer een kadastraal probleem op het gebied van verkaveling.

Tekort aan personeel en materiaal
Een ander groot probleem is de capaciteit van de bouwbedrijven. Deze capaciteit staat onder druk. Er is namelijk weinig geschikt bouwpersoneel op de arbeidsmarkt te vinden. De meeste werkzoekenden met een bouwachtergrond zijn al aan het werk. Het aanbod aan werkzoekenden is echter nog wel omvangrijk maar deze mensen zijn dikwijls niet geschikt om direct in een hectische bouw te functioneren. De bouw is inderdaad hectisch. Bouwvakkers moeten vaak in een korte tijd hetzelfde werk doen waar men vroeger langer de tijd voor mocht nemen.

Lean management in de bouw
Automatisering en lean manufacturing vind in de bouw nog lang niet op een grote schaal plaats. De bouwsector is wat dat betreft traditioneler dan de industrie. Wel wordt er mee gedaan aan prefab werk in timmerfabrieken. Ook worden betonelementen en metselwerkzaamheden vaker in fabrieken gedaan waar de klimaatomstandigheden en veiligheidsomstandigheden idealer zijn dan op de bouw waar men in weer en wind werkt.

Men kan echter door het werken in timmerfabrieken en andere industriële omgevingen wel meer tijd en geld besparen waardoor men lean kan produceren. Verder wordt ook het afval vaak beperkt wanneer men in een fabriek de grondstoffen en materialen voor de bouw van meerdere woningen tegelijk kan gebruiken. Ondanks deze positieve ontwikkelingen gaat het bouwen van woningen in Nederland nog te langzaam om aan de groeiende vraag te voldoen.