In 2017 zijn 350 nieuwe cao’s gesloten in Nederland

De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en werkgeversvereniging AWVN hebben zaterdag 13 januari 2018 in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2018 aangegeven dat ze graag een breder draagvlak willen zien voor collectieve arbeidsovereenkomsten. Ook bij niet-vakbondsleden zou er draagvlak moeten ontstaan wanneer er sprake is van nieuwe onderhandelingen voor een collectieve arbeidsovereenkomst. De arbeidsvoorwaardennota wordt door de werkgeversorganisaties gehanteerd als basis voor alle cao-onderhandelingen.

Werkgevers en vakbonden kunnen overigens goed met elkaar samenwerken aldus de werkgeversorganisaties. In 2017 werden ongeveer 350 nieuwe cao’s gesloten. Deze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing voor 3,5 miljoen werknemers in Nederland. Ook werden in deze cao’s verschillende loonstijgingen afgesproken maar die varieerden behoorlijk tussen sectoren en bedrijven. Gemiddeld kwam de overeengekomen loonstijging boven de inflatie uit volgens de werkgeversorganisaties. De werkgevers hopen ook in 2018 goed met de vakbonden samen te kunnen werken bij het onderhandelen over een nieuwe cao.