In 2015 is een record aan goederen vervoerd in Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 23 juni 2016 bekend dat in 2015 een record aantal goederen is vervoerd in Nederland. In totaal nam de omvang van alle transporten toe tot 1,64 miljard ton. Zowel binnen de landsgrenzen van Nederland als over de landsgrenzen werden meer goederen getransporteerd over wegen en over wateren. De totale toename van transport kwam op 1,3 procent. Het CBS merkte daarbij op dat met name de aan- en afvoer van goederen via zeeschepen was toegenomen in Nederland en vanuit Nederland.

Het overgrote deel van het goederenvervoer dat in Nederland plaatsvind komt uit het buitenland of gaan naar het buitenland. Nederland blijf daardoor vooral een doorvoerland. Het doorvoertransport is in Nederland sinds het jaar 2000 toegenomen met dertig procent. Het overgrote deel van dit internationale transport vind plaats per transportschip. Van het binnenlandse transport vind het overgrote deel plaats over de wegen met vrachtwagens.

Reactie van Technisch Werken
Transport en de transportsector zijn vaak onlosmakelijk verbonden met de economische ontwikkelingen in een land. Als er sprake is van een economische groei worden meer goederen geproduceerd, geïmporteerd en geëxporteerd. Deze invoer, doorvoer en uitvoer zorgen bovendien voor meer werkgelegenheid in de transportsector. Ook bedrijven die transportmiddelen assembleren, repareren en moderniseren zien hun opdrachten groeien en hun omzet toenemen wanneer het drukker wordt in de transportsector. Nederland blijft voor Europa nog steeds een belangrijk doorvoerland. Die positie moet Nederland ook in de toekomst trachten te behouden. Dat is niet eenvoudig want verschillende landen willen graag de positie van Nederland op dit gebied overnemen. De haven van Rotterdam moet daarom nog steeds tot de beste en meest innovatieve havens van de wereld blijven behoren.