IMF optimistischer over wereldwijde economische groei in 2021

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is een belangrijke instantie als het gaat om de verslaggeving van de economische ontwikkelingen wereldwijd. Binnen deze instantie wordt gekeken wat de economische groei en krimp is geweest in een bepaalde periode maar worden ook inschattingen gemaakt over de verwachte economische groei voor de toekomst. Zo heeft het IMF een wereldwijde groeiprognose voor 2021 opgesteld. Dit gebeurde al een tijdje geleden. Het beeld was toen aardig somber maar afgelopen dinsdag heeft het IMF haar prognose naar boven bijgesteld. De organisatie heeft hiervoor een nieuwe berekening gemaakt. Door deze nieuwe berekening werd duidelijk dat de economische krimp in 2020 ongeveer een procent lager is uitgevallen ten opzichte van een prognose die eerder in de maand oktober werd gedaan.

Coronacrisis zal worden overwonnen

Dat is goed nieuws. Het betekent namelijk dat er minder economische krimp is opgetreden dan eerder werd verwacht. Het IMF hoopt ook dat de coronacrisis snel wordt overwonnen en ziet dat verschillende landen er alles aan doen om de economische schade te beperken en de bedrijven en burgers overeind te houden. Hoewel de kans groot is dat in 2021 een herstel kan worden verwacht blijft de coronacrisis de grootste economische crisis die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. In totaal zullen volgens het IMF wereldwijd ongeveer 90 miljoen mensen te maken krijgen met extreme armoede ten gevolge van de coronacrisis en alle maatregelen en beperkingen die daaruit zijn voortgevloeid. De coronacrisis heeft er daarmee voor gezorgd dat alle inspanningen op het gebied van de bestrijding van armoede wereldwijd in korte tijd teniet zijn gedaan.