IEA denkt dat overschot aan olie meevalt in 2016

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft donderdag 12 mei 2016 een rapport gepubliceerd over de ontwikkelingen in de olie-industrie. Daarin spreekt de IEA de verwachting uit dat het mondiale overschot aan olie in de eerste zes maanden van 2016 vermoedelijk geringer zal zijn dan men eerder had ingeschat. Volgens de IEA is de vraag naar olie namelijk toegenomen op de oliemarkt. Vooral India en andere opkomende economieën vragen meer om olie. De IEA geeft aan dat India de grootste groeimarkt wordt voor de olie. Daarmee neemt India de plaats in van China die eerder de grootste markt was voor de olie. Naast India neemt ook in andere landen de vraag naar olie toe. De IEA noemt in deze lijst ook Rusland en China.

Olieoverschot neemt wereldwijd af
In maart werd het overschot aan olie nog geraamd op 1,5 miljoen vaten per dag. Dit overschot is nu naar beneden toe bijgesteld op 1 ,3 miljoen vaten per dag over de eerste helft van 2016. Over de rest van 2016 verwacht de IEA dat het olieoverschot op de markt alleen maar verder zal afnemen. Wereldwijd zal de vraag naar olie groeien tot ongeveer 95,9 miljoen vaten per dag. Deze raming ligt ongeveer 100.000 vaten hoger dan men in een eerdere voorspelling had genoemd.

Reactie van Technisch Werken
De IEA is positief over de olieproductie. Dit soort berichten willen olieproducenten graag horen. Toch zijn er ook berichten die tegenstrijdig zijn. Er zijn namelijk landen die graag de olieproductie verder opvoeren zoals Iran en Irak. Deze landen hebben door het wegvallen van de sancties een enorme behoefte om hun verloren gegane marktaandeel weer te herwinnen. Dit gaat echter ten koste van andere olieproducerende landen.

Die willen echter geen marktaandeel verliezen en blijven daardoor hun olieproductie handhaven. De olieproductie neemt dus nog niet af en daardoor het aanbod van olie ook niet. Het enige wat er dus voor kan zorgen dat het overschot aan olie op de markt afneemt is een toename in de vraag naar olie. Volgens de IEA is er sprake van deze toename. Dan zal uiteindelijk ook de olieprijs omhoog moeten gaan. Daar is al wat sprake van.