IEA: aanbod hernieuwbare energie zal tot 2025 wereldwijd verdubbelen

Het Internationale Energie Agentschap (IEA) is redelijk positief over de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie. Volgens deze organisatie zal het aanbod van hernieuwbare energie de komende vijf jaar met de helft toenemen. Met name zonnepanelen vormen een belangrijk onderdeel van de hernieuwbare energie.

Hoewel het aandeel aan hernieuwbare energie de komende tijd fors zal toenemen is dit echter niet voldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen aldus het agentschap. IEA-directeur Fatih Birol geeft aan: “hernieuwbare energie is al de op een na grootste bron van energie in de wereld, maar de inzet ervan moet versnellen als we de langetermijndoelen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en toegankelijkheid van stroom willen bereiken”.

Afgelopen maandag heeft het IEA een rapport gepubliceerd waarin staat dat de toename van hernieuwbare energie kan worden vergroot als de kosten lager worden. Ook overheden zouden een ander beleid moeten hanteren zodat hernieuwbare energie interessanter wordt voor consumenten en bedrijven. Veel overheden zijn hier al mee bezig in 2019. Toch is dit nog onvoldoende. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet overal worden doorgevoerd. Alleen door een totaalaanpak kan de energievoorziening effectief worden verduurzaamd.