Hypotheken voor energiezuinige woningen blijven gunstig in 2019

Op vrijdag 2 november 2018 heeft het Nibud advies gegeven over de manier waarop Nederland moet omgaan met hypotheken en hypotheekverstrekking. Daaruit komt onder andere naar voren dat het Nibud voorstander is om het tweede inkomen ook in 2019 voor 70 procent mee te laten tellen bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. In 2017 werd dat percentage voor het eerst gehanteerd.

Een andere ontwikkeling in de hypothekenbranche is gericht op verduurzaming. Deze regeling is in 2018 al van kracht. Mensen die een duurzame energiezuinige woning kopen kunnen meer geld lenen hiervoor. Ook voor het treffen van energiezuinige maatregelen in koopwoningen zal een hogere hypotheek mogelijk blijven de komende tijd. De overheid wil verduurzaming van woningen stimuleren. Een financiële compensatie in de hypotheek is één voorbeeld van de tegemoetkoming. Daarnaast zijn er nog veel andere regelingen die er voor zorgen dat mensen zich inzetten in de energietransitie van hun koopwoning.

Zo wordt aardgas steeds duurder en zorgt het energielabel er voor dat woningen die niet energiezuinig zijn zichtbaar een lage score krijgen op het gebied van energiezuinigheid. Daardoor wordt energiezuinigheid een belangrijk aspect waarop mensen hun keuze voor een bepaalde koopwoning kunnen baseren. Het energielabel is overigens een verplichting en het is niet ondenkbaar dat de eisen voor een energiezuinig A-label steeds strenger worden de komende jaren.