Hypotheekaanvragen zijn in mei 2014 niet gestegen

De afgelopen maanden steeg het aantal hypotheekaanvragen. Deze stijging is echter in mei 2014 niet doorgezet. Deze informatie is afkomstig van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). De HDN heeft een marktaandeel van meer dan zeventig procent van alle hypoheken die in Nederland zijn verstrekt. Dit grote marktaandeel zorgt er voor dat de HDN een goed beeld heeft van de ontwikkelingen op het gebied van hypotheken. Omdat hypotheken over het algemeen worden afgesloten op woningen kan de HDN ook een goede indruk geven van de ontwikkelingen in de woningmarkt. Over de maand mei van 2014 maakt de HDN bekend dat er bijna 17.000 nieuwe hypotheekaanvragen werden gedaan. Dit aantal is een daling van bijna negen procent ten opzichte van de maand april 2014.

Oorzaken van de daling
Dorine van Basten de directeur van HDN noemt als belangrijkste oorzaak het aantal vakantiedagen en feestdagen in de maand mei. Deze dagen zorgen er volgens de directeur voor dat er minder nieuwe hypotheken werden aangevraagd.

Ondanks de daling ten opzichte van vorige maanden is de maand mei in 2014 wel positiever dan de dezelfde maand in 2013. Ten opzichte van dat jaar was 2014 behoorlijk gunstig op het gebied van hypotheekaanvragen. Er werden in mei 2014 in verhouding tot mei 2013 bijna vijftig procent meer hypotheekaanvragen gedaan. Volgens de HDN zal het aantal hypotheekaanvragen in 2014 toenemen. Deze toename is in werking getreden in de zomer van 2013.

Reactie van Technisch Werken
Voor de aanschaf van een woning is meestal een hypotheek nodig. Er zijn slechts weinig mensen die voldoende financiële vermogens hebben om een woning zonder hypotheek aan te schaffen. Daarnaast kiezen ook vermogende woningzoekers er vaak voor om een hypotheek af te sluiten omdat dit tegenwoordig nog steeds gunstig is met betrekking tot de belasting. De hypotheekrenteaftrek wordt nog volop benut.

Ondanks de terugloop in het aantal hypotheekaanvragen in mei is men in Nederland nog behoorlijk optimistisch over de woningmarkt in 2014. Het aantal bezichtigingen neemt toe en daarnaast worden ook meer woningen daadwerkelijk verkocht. Het economisch herstel is nog broos maar dat is elk herstel geweest van een economisch crisis de afgelopen decennia. De bouwsector is nauw verbonden met de woningmarkt. Deze sector lijkt ook langzamerhand positiever te zijn over de komende tijd. Nu zal het kabinet een goede afweging moeten maken: nog meer bezuinigingen of nieuwe investeringen doen. Door goede beslissingen en de juiste investeringen kan het fragiele herstel van de economie een stevig fundament worden voor de komende jaren.