Huizenprijzen stijgen in 2016 met drie procent

In 2016 zullen de huizenprijzen volgens verschillende instanties gaan stijgen. De woningmarkt zal in 2016 vooral gaan profiteren van mensen die tijdens de economische crisis niet in staat waren om een woning te kopen of dat niet aandurfden. Nu de koopkracht toeneemt en de arbeidsmarkt zich hersteld durven mensen meer grote uitgaven te doen. Het vertrouwen in de economie neemt toe en de binnenlandse bestedingen zijn ook in 2015 toegenomen. Ook de woningmarkt toonde in 2015 duidelijk tekenen van herstel. Dat schept hoop voor 2016

Economisch Bureau van ING
In een rapport van het Economisch Bureau van ING wordt de positieve tendens in de woningmarkt bevestigd. Het bureau van ING publiceerde op woensdag 23 december 2015 een rapport waarin ook wordt benoemd dat de verschillen zullen toenemen in de regio’s.

Zo verwacht de ING dat de prijzen in de Randstad voor koopwoningen aanzienlijk zullen toenemen. Deze tendens was in 2015 al duidelijk merkbaar. In andere regio’s van Nederland nemen de prijzen van koopwoningen niet of nauwelijks toe verwacht het bureau van de ING.

De onderzoekers van ING hebben de resultaten in het rapport geschreven op basis van een onderzoek onder consumenten. Volgens de bank zijn consumenten in Nederland over 2016 positiever gestemd dan over 2015. De consumenten verwachten dat het in 2016 allemaal nog beter wordt met de economie. Een meerderheid van de benaderde consumenten verwacht dat de huizenmarkt in 2016 het meeste zal aantrekken ten opzichte van andere markten. Over de arbeidsmarkt zijn de consumenten daarentegen pessimistischer.

Reactie van Technisch Werken
De woningmarkt deed het in 2015 weer beter ten opzichte van de jaren daar voor. Dat mag ook wel want het ging in de crisis slecht met de verkoop van woningen in Nederland. De bouwsector is in sterke mate gekoppeld aan de woningverkoop. Als er meer vraag naar woningen ontstaat worden er meestal ook meer nieuwe woningen gebouwd. Dit effect is ook aan de orde geweest in 2015 al nam het aantal bouwaanvragen na de bouwvak wel af in Nederland. Omdat het aantal bouwaanvragen in de eerste helft van 2015 zo hoog was zijn er toch veel nieuwbouwprojecten gestart. Deze projecten zullen voor een groot deel doorlopen in 2016. Dan profiteert de bouwsector ook in dat jaar.