Huizenprijzen in mei 2017 gestegen aldus CBS

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de woningen in de maand mei 2017 op de markt duurder geworden ten opzichte van dezelfde maand in 2016. In totaal zijn de woningprijzen volgens het CBS gemiddeld met 7,8 procent toegenomen. Ook nu is er sprake van een enorme prijsstijging als men deze afzet tegen maart 2002. Al een paar jaar lang is nu een duidelijke tendens te zien in de woningprijzen. Het dieptepunt op de woningmarkt werd bereikt in de maand juni van 2013. Ten opzichte van dit dieptepunt zijn de woningprijzen in Nederland gemiddeld 18 procent duurder geworden.

Prijsontwikkeling woningmarkt
Inmiddels is de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen ongeveer op het niveau terechtgekomen van de zomer van 2006. Toch zijn de woningprijzen nog niet op het niveau van vlak voor de economische crisis beland. In augustus 2008 waren de woningprijzen op het hoogste niveau ooit. Ten opzichte van dat niveau zijn de woningprijzen in Nederland nog altijd ongeveer 8 procent lager. Niet alleen de woningprijzen namen toe, in mei 2017 ook de woningverkoop is gestegen. In die maand werden door het Kadaster 19.990 transactie registreert.

Drukte bij VCU gecertificeerde uitzendbureaus
De vraag naar woningen neemt toe. Dat blijkt ook uit een toename in het aantal bouwaanvragen voor woningen. Er worden steeds meer nieuwbouwwoningen verkocht in Nederland. Bouwbedrijven hebben het druk en zetten veel vacatures uit voor bouwpersoneel. Dit heeft een kettingreactie op de arbeidsmarkt veroorzaakt. Uitzendbureaus hebben het heel druk gekregen. Met name VCU gecertificeerde uitzendbureaus hebben het druk omdat deze uitzendbureaus specifiek gericht zijn op het bemiddelen van VCA gecertificeerde uitzendkrachten. VCU uitzendbureaus kunnen echter nauwelijks geschikt personeel vinden om de vacatures van hun opdrachtgevers te voorzien van personeel.