Huizenprijzen in februari 2014 gedaald?

De daling van de huizenprijzen is nog niet gestopt. In de maand februari van 2014 zijn de huizenprijzen gedaald ten opzichte van de maand februari in 2013. De daling in de huizenprijzen is 1,7 procent volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrijdag 21 maart 2014 bracht het CBS cijfers naar buiten over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Tussen de hoogte van de huizenprijzen in de maand januari en februari is geen noemenswaardig verschil, deze prijzen bleven nagenoeg gelijk.

De prijzen lagen in februari 2014 op dezelfde hoogte als de huizenprijzen elf jaar gelden toen de crisis nog niet was begonnen. In 2008 vond er nog een piek plaats op de woningmarkt. Toen waren de woningen meer dan twintig procent duurder dan de prijzen aan het begin van 2014.

Meer woningverkopen
De prijzen dalen maar het aantal woningverkopen neemt toe. In totaal zijn in de maanden januari en februari 34 procent meer woningen verkocht dan het jaar daarvoor. De totale verkoop in deze maanden was bijna negentienduizend. Een deel van dit verschil heeft te maken met de aanscherping van de hypotheekregels die per 1 januari 2013 van kracht zijn gegaan. Daardoor werden aan het begin van 2013 verhoudingsgewijs weinig woningen verkocht.

Februari was een goede verkoopmaand als deze maand wordt vergeleken met de woningverkopen in de maand daarvoor. Het Kadaster gaf aan het begin van de week al aan dat er meer dan vijfentwintig procent meer woningtransacties werden geregistreerd in de maand februari 2014 dan in dezelfde maand een jaar geleden. De woningtransacties in februari 2014 waren volgens het Kadaster in totaal 10.030, in februari 2013 kwam dit aantal op 7.897 verkochte woningen.

Huizen ‘onder water’
Sinds het begin van de crisis is het aantal huizen dat ‘onder water’ staat drie keer zo hoog geworden. Een huis staat ‘onder water’ wanneer de huidige marktprijs/ verkoopprijs beduidend lager is dan de oorspronkelijke aanschafwaarde van het huis. De hypotheek van de woningeigenaren is daardoor op een verhoudingsgewijs te hoge prijs berekend. Bij de verkoop leid de woningeigenaar daarom verlies.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de hypotheekschuld van 1,4 miljoen huishoudens in 2013 hoger dan de daadwerkelijke verkoopwaarde van het huis op dat moment. Begin 2013 kwam het aantal huizen dat ‘onder water’ stond op 34 procent. In 2008 was dat percentage nog 13 procent. Met name jonge woningbezitters hebben verhoudingsgewijs hoge hypotheken. Zij krijgen wanneer ze hun woning verkopen te maken met onderwaarde omdat ze hun woning vlak voor de crisis hebben gekocht toen de woningprijzen nog hoog waren.

Reactie van Technisch Werken
De huidige woningmarkt is een ideale markt voor starters. Deze kunnen tegen een relatief lage prijs een woning aanschaffen zonder dat ze een huis moeten verkopen. De doorstromers op de huizenmarkt hebben het moeilijker want die zullen in veel gevallen een woning met verlies moeten verkopen voordat ze een nieuwe woning kunnen aanschaffen. De oudere woningverkopers hebben in die situatie meestal een gunstiger uitgangspositie omdat ze een woning hebben gekocht in een tijd dat de prijzen nog laag waren. Dit was met name in de ‘guldentijd’. Deze woningen kunnen zelfs anno 2014 nog met winst worden verkocht als is die winst minder hoog dan vlak voor de crisis het geval zou zijn bij een woningverkoop.